Frp dette sier partiene om skole

Fremskrittspartiet vil likebehandle offentlige og private skoler, og la private skoler utvikle sin egenart, læreplan, organisering, m.m.

Kommunenes ressursbruk i skolen spriker betydelig. Hvordan rimer den enorme forskjellsbehandlingen med lovens krav om at skolen skal gi likeverdig og tilpasset opplæring. Fremskrittspartiet forteller hva de vil gjøre med dette…

Fremskrittspartiet vil likebehandle offentlige og private skoler, og la private skoler utvikle sin egenart, læreplan, organisering, m.m. Les hele artikkelen