Alle er blitt tapere i den danske skolen

Danske skoleelever fortviler

Svært mange danske lærere flykter fra skolen etter at de ble påtvunget en arbeidstidsordning som KS også vil innføre i Norge…

Absolutt alle er blitt tapere i den danske skolen

Avisen politiken tegner et dystert bilde av situasjonen, av elever som i stort antall søker seg over til private grunnskoler og bort fra lærere som har mistet lysten til å undervise under betingelser som de finner urimelige. Politiken konkluderer med at alle parter er blitt tapere i denne situasjonen.
Avisen politiken tegner et dystert bilde av situasjonen, av elever som i stort antall søker seg over til private grunnskoler og bort fra lærere som har mistet lysten til å undervise under betingelser som de finner urimelige. Politiken konkluderer med at alle parter er blitt tapere i denne situasjonen.

Ved siste tariffoppgjør forsøkte Kommunenes sentralforbund (KS) å få norske lærere inn under en tilsvarende arbeidstidsordning som det danske lærere ble påtvunget for to år siden. KS fikk ikke norske lærere med på dette, og det ble streik etter at Utdanningsforbundet først langt på vei hadde akseptert KS sine krav. Dessverre er det lite som tyder på at KS har tenkt å begrave stridsøksen, og at de i 2016 vil prøve seg igjen med enda mer binding av lærernes arbeidstid. Da er det lov å håpe at KS har tatt inn over seg det som har skjedd i Danmark etter at lærerne der ble påtvunget en arbeidstidsordning som ingen av dem ønsket. Nå er lærerflukten i dansk skole blitt høyst reell, og det som bekymrer mest, er at det er lærere i alderen 34 til 54 år som i dag forlater den danske skolen.

Misnøye og frustrasjon har ført til mange oppsigelser i dansk skole

Antall lærere som sluttet i dansk grunnskole økte i 2014 med hele 30% i forhold til året før. Ved enkelte skoler er frafallet betydelig høyere, like opp mot 75% av lærerne har for eksempel i 2014 sagt opp sine jobber med Vangeboskolen ved København. De fleste av dem oppgir misnøye og frustrasjon med den danske skolereformen fra 2013 som årsak til at de ikke lenger vil være lærere. Danmarks Skolelederforening innrømmer på sin side at de har fått betydelige problemer med å rekruttere nye lærere over hele landet!

Avisen Politiken tegner et dystert bilde av situasjonen, av elever som i stort antall søker seg over til private grunnskoler og bort fra lærere som har mistet lysten til å undervise under betingelser som de finner urimelige. Politiken konkluderer med at alle parter er blitt tapere i denne situasjonen.

Grunnen til at det også har gått galt i Norge

Det er viktig at norske politikere og KS nå tar inn over seg danskenes dyrekjøpte erfaringer, for vi trenger ikke gjøre de samme tabbene her i landet også. Selv sluttet jeg i protest mot resultatet av tariffoppgjøret i 2014. Jeg ville ikke undervise i en skole som hadde distansert seg så mye fra den skolen jeg opprinnelig hadde utdannet meg til, og som jeg lenge syntes fungerte meget bra. Men første betydelige endring i skolen skjedde da Stortinget overlot til hver enkelt kommune å bestemme hvordan norsk skole skulle arte seg, dernest det faktum at lærerne det siste tiåret har sakket akterut lønnsmessig etter at KS overtok arbeidsgiveransvaret, og over år signaliserte tvil om hvorvidt lærerne gjorde jobben skikkelig. Til sist toppet det seg under tariffoppgjøret i fjor, og jeg valgte å si takk for meg etter 38 år.

Jeg mener at Stortinget igjen bør ta styringen over skolen, og tatt i betraktning av at norsk skole kommer til å mangle tusenvis av lærere i årene som kommer, må arbeidsgiverne virkelig besinne seg slik at en ikke får flere opprivende skolekonflikter i dette landet. Danskenes dyrekjøpe erfaringer er et bevis på hvor galt det kan gå, og et vitnesbyrd om at KS og mange norske politikere i årevis har vært på ville veier når det gjelder skoleutvikling – og håndtering av norske lærere. En får håpe at myndighetene tar inn over seg det som har skjedd og skjer i vårt naboland, og at de kan erkjenne at det er ingen skam å snu.

La andre få vite om dette innlegget..