Selskapsleker (49) – Oppdraget. En glimrende, nostalgisk festlek

"oppdraget" er en god, gammel selskapslek som blar blir morsommere og morsommere... Foto: robin higgins (pixabay)

Selskapsleker for voksne

En god, gammel selskapslek som blir morsommere og morsommere 

Leker til festen – selskapsleker 49

Oppdraget

En artig, gammel selskapslek som ble mye brukt i etterkrigstiden. «Oppdraget» kan gi samværet et ekstra løft, i tillegg til at leken kan vare en stund dersom gjestene blir engasjert. Faktisk kan «Oppdraget» bli en gjenganger i flere besøk/selskaper, en lek der deltakerne blir flinkere og flinkere for hver gang de er med på den. Etter hvert kan oppdragene gjøres mer kompliserte – da kan leken bli riktig så avansert. Mer om dette lenger nede…

Selskapslek for voksne er en lek som kan tas om igjen og om igjen i besøk etter besøk. Etter hvert blir deltakerne ganske dyktige i denne leken som aktiviserer og engasjerer alle. (johnsteffensen. No)
Denne leken er gammel, og den fungerer utmerket i et mindre selskap.

Selskapsleken «Oppdraget» brukte vi mye da jeg var barn. Den engasjerte både barn og voksne. Da vi barn fikk prøve oss, ble oppdraget eller oppdragene gjort litt enklere, i hvert fall til å begynne med.

Det var også kjekt å lede leken (endatil for oss barn), men dette krevde noe rutine. Derfor var det som regel en voksen som styrte det hele, for selskapsleken måtte stødig styres med musikk.

Dette trengs:

Man trenger litt golvplass, og det bør samtidig være mulig å bevege seg litt rundt også på andre siden av gjestene. Gjestene kan sitte ved salongbordet eller rundt omkring i rommet. Visse omrokkeringer (av stoler o.l.) kan bli aktuelt dersom oppdragets form tilsier at deltakeren bør kunne komme frem til et bestemt sted der oppdraget skal utføres.

I og med at musikk er involvert, må det enten finnes et stereoanlegg, et nettbrett, en CD-spiller, en ipod, en mobiltelefon e.l. tilgjengelig, det vil si en brukbar musikkilde. I nødsfall kan radio benyttes, men da kan det oppstå programpauser som kompliserer gjennomføringen en smule.

«Oppdraget» er slik:
God festlek fra gamle dager... Etterkrigstiden.
Fra etterkrigstiden

Dersom dere ikke har lekt denne før, bør dere begynne forsiktig, dvs. enkle oppdrag. Oppdraget kan bestå av ett element – eller flere. Det hele skal løses på et forhåndsavtalt sted i rommet, og tingene (hvis oppgaven er flerdelt) skal foregå i den rekkefølgen som leklederen etter avtale med «publikum» har bestemt.

Til hvert oppdrag plukkes det ut en i forsamlingen, og vedkommende skal ikke være i rommet (eller kunne høre) når oppdraget blir diskutert og avtalt. Når dette er klart, skal lekleder forvisse seg om at alle har forstått hvilke(t) oppdrag som skal løses – og hvor det skal utføres. (Dermed unngår en spørsmål underveis, som f.eks. «Hva skal han gjøre nå…?»)

Når alle, unntatt den som befinner seg i naborommet, har fått med seg hva som er oppdraget – eller oppgavene (alt etter hvor mange deler oppdraget har), blir deltakeren hentet inn. Be ham stå like innenfor døren.

Forklar aller først dette:

Du skal om litt gjøre to ulike ting (hvis oppdraget består av to deler) og det er musikken som bestemmer hva du skal gjøre – og hvor du skal gjøre det. Dette er en form for tampen brenner med musikk. Det betyr at dersom du ikke hører musikk – ikke er i nærheten av der du skal være – eller det du skal gjøre. Når musikken stiger (økende volum) nærmer du deg stedet og selve oppgaven. Ved høy musikk er du svært nær det du skal gjøre. Forsvinner musikken, er du enten på feil sted – eller det du prøvde på å gjøre, er ikke det som skal gjøres. Du skal i det hele tatt lytte til musikken, for det er den som bestemmer alt.

Slik arter selskapsleken seg:

Deltakeren skal så begynne å bevege seg rolig rundt i rommet mens han hele tiden lytter etter musikk. Når han/hun nærmer seg det stedet der noe skal skje, f.eks. en kommode hvor det fins flere gjenstander plassert, bl.a. det brilleparet som forsamlingen er blitt enig om at deltakeren skal velge, får han/hun høre høy musikk straks han er i nærheten av kommoden. Men i samme øyeblikk han går forbi denne, stilner musikken. Han/hun vil derfor snu og gå tilbake. Nå blir musikken høyere igjen. Når deltakeren er på rette stedet, er musikken kraftig. Da skjønner han/hun at nå er han/hun på rett sted. Hvis deltakeren nå forlater stedet igjen, forsvinner musikken brått. Han/hun skal altså gjøre noe der han/hun nettopp stod. (Leklederen kan evt. fortelle ham dette ved å si: «Du er på rett sted. Nå skal du gjøre noe der.») Kanskje snur deltakeren seg med ryggen mot kommoden, da får han lite musikk (går han ut i rommet, forsvinner musikken fullstendig.) I det øyeblikket han evt. ser på kommoden, blir musikken sterkere igjen. Så kan det være at hånden hans søker etter noe på kommoden. Hver gang han tar feil gjenstand, forsvinner musikken brått. Først i det øyeblikk han berører det aktuelle brilleparet, får han meget høy musikk. Dermed er denne del av oppdraget løst.

Så kan leklederen fortelle følgende. «Du har nå løst første del av oppdraget, men du skal gjøre en ting til.» Deltakeren vil trolig plassere brillene på nesetippen sin, men da får han/hun ingen musikk, for det er ikke det han skal gjøre. Gjestene har bestemt (før deltakeren kom inn i rommet) at han/hun skal sette brillene på nesen til tante Ingrid, ikke på seg selv.

Nå må deltakeren finne ut hva han skal gjøre med brilleparet. Han hører litt musikk, for han holder brilleparet i hånden. Legger han det fra seg igjen på kommoden, forsvinner musikken. Da forstår han at det er noe han skal gjøre med disse brillene. Da må han ut og gå. Han vandrer litt omkring, og i det øyeblikk han nærmer seg tante Ingrid, blir musikken sterkere. Veldig sterk når han passerer henne, men forsvinner hvis han går forbi henne. Dermed returnerer deltakeren til stedet der musikken var høy, dvs. ved tante Ingrid. Etter hvert, med musikkens hjelp, finner han ut at det er tante Ingrid skal ha brillene på nesen.

Kanskje har gjestene endatil bestemt at brillene skal plasseres på tante Ingrids nese opp-ned. Derfor må deltakeren prøve litt ulike varianter med solbrillene på tante Ingrids nesetipp. Til slutt kommer han/hun på å plassere brillene opp-ned, og oppdraget er løst (fordi det samtidig lyder veldig høy musikk).

Etter hvert blir oppdragene mer avanserte

Når denne leken er blitt benyttet noen ganger, kan oppdragene bli mer og mer avanserte. (Det er da det blir skikkelig moro.) Da kan det være at deltakeren skal komme inn i rommet, må hinke på venstre fot foran en grønn plante, for så klø seg under kneet, eller at han/hun skal legge seg ned på alle fire og bjeffe som en hund, osv. osv. Bare fantasien setter grenser.

Jo mer dere benytter denne selskapsleken, jo dyktigere blir dere – og dermed blir oppdragene også mer sammensatte og krevende. Lykke til! 

Alle selskapsleker for voksne

© www.johnsteffensen.no – flest gratis festleker på nett – Foto: Robin Higgins (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..