Avskiltet og sveket: Med ett var lærerutdanningen bortkastet

Det er egentlig ganske utrolig, men nå er 30 000 lærere avskiltet og sveket av h, frp, ap og v.

H, Frp, Ap og V fikk viljen sin… De fire partiene har avskiltet og sveket rundt 30 000 lærere

Du leste riktig: 30 000 lærere er avskiltet og sveket. Det er betydelig engasjement og sinne på grasrota fordi utdannelsen lærerne en gang tok, ikke lenger er godkjent…

– Dette skal vi ikke glemme dem for!

Først av alt; jeg er glad for at min tid i skolen er over, at jeg skal slippe å forholde meg til politikernes lite visjonære og provoserende vedtak. Samtidig er det et visst vemod over det hele, for jeg synes synd på lærerkolleger som fremdeles har mange år igjen av sin yrkesutøvelse. Når det gjelder skolen, foretar de folkevalgte det ene krumspringet etter det andre, tiltak som ikke står til troende og som heller ikke synes å fungere særlig godt. Bortsett fra å skremme unge mennesker vekk fra læreryrket.

Les også: – Jeg har sagt opp!

Foruten regjeringspartiene har også Arbeiderpartiet og Venstre kommet særdeles dårlig ut i denne prosessen. Sistnevnte parti som selv ynder å påstå at de er skolepartiet fremfor noe, har ved sin leder, Trine Skei Grande, lansert flere merkverdige og lite gjennomtenkte forslag de siste par årene. Den upopulære plastposeavgiften skulle redde statsbudsjettet, men påfunnet ble heldigvis ikke noe av etter at en hadde fått tenkt seg om. Flyseteavgiften (også dette et Venstre-påfunn) var enda et vedtak (også det for å redde budsjettet) som viste seg å være lite gjennomtenkt og ha flere uønskede effekter, en avgift som skulle ha trådt i kraft 1. april, men som foreløpig  er utsatt i to måneder på grunn av flere uavklarte forhold. Trine Skei Grande (V) som etter sigende bærer på en drøm om en gang å bli kunnskapsminister, har ikke bare tråkket skeivt med plastposer og flyseter, hun har også fått betydelig motbør i skolesaker – i tillegg til en mengde nye motstandere i lærerstanden. Også Trond Giske (Ap) har hisset på seg mange lærere etter hans og Arbeiderpartiets handlinger når det gjelder de nye kompetansekravene. Mishagsytringene har florert i sosiale medier om partier som til de grader bommer på målet. Stortinget vedtok medio april nye kompetansekrav til lærerne som enda til ble gitt tilbakevirkende kraft! Da avskiltet Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Venstre rundt 30 000 lærere som om litt ikke får lov til å undervise som før, enda de er lærerutdannet! 30 000 pedagoger blir nektet å undervise med mindre de tar videreutdanning (som de for øvrig må betale 25% av selv) og sørge for tilstrekkelig med studiepoeng i hvert enkelt fag. Endatil lærere for seksåringer (1. klasse) må ha nok studiepoeng om de skal ha tillatelse til å undervise små barn slik de samme lærerne har gjort i årtier. Det spiller ingen rolle om de har vært lærere i hele sitt yrkesaktive liv, allmennlærerutdannelsen vil om noen år ikke lenger gi dem adgang til å undervise 6-åringer. Det reneste nonsens, spør du meg. Og galskapen stopper ikke her, for de minste elevene vil om noen år ha flere lærere å forholde seg til avhengig av hvilke fag den enkelte pedagog har fordypet seg i. Stortinget klarte endatil det kunststykket å gi unntak fra kompetansekravene til de som blir midlertidig tilsatt, noe som innebærer at en rektor kan ansette en lærer uten noen form for fordypning eller tilstrekkelig antall studiepoeng, og la vedkommende undervise elevene, mens den fast ansatte allmennlæreren som i årevis har utført samme jobb, ikke lenger får lov til å undervise i faget. Absurd, men likevel den fortvilte sannhet: Stortingets vedtak ble (mot alle odds – og trolig mot Grunnlovens intensjon) også gitt tilbakevirkende kraft!

Mer om: Tilbakevirkende kraft

Stortingsvedtaket innebærer også at barn i småskolen vil få enda flere lærere å forholde seg til.
Stortingsvedtaket innebærer også at barn i småskolen vil få enda flere lærere å forholde seg til. Medio april 2016 nullstilte h, frp, ap og v 30 000 læreres utdannelse. Ikke rart at lærerne føler seg avskiltet og sveket!

Lærernes betydelige frustrasjon kommer til uttrykk i mange sammenhenger, ikke minst på sosiale medier. Listen over kommentarer og innlegg er svært lang. Her er et lite utvalg av dem:

«Den beste lærerutdanningen har jeg fått av kolleger gjennom 20 års arbeid i barneskolen. Majoriteten av disse er kvinner med utdanning fra 70- og 80-tallet. De er nesten uten unntak hardt arbeidende, oppofrende og i blant også nesten selvutslettende i sin lærergjerning. Min 4-årige allmennlærerutdanning har etter hvert gitt meg høyere lønn enn dem. Sånn må reglene være, selv om det er litt flaut. For det er disse jeg roper på når jeg trenger hjelp med ting jeg ikke er så god på. Jeg har gitt litt tilbake. Jeg skriver fortere på pc og er tilfeldigvis god til å spille piano og å få unger til å synge. En sånn kompetanse som aldri har gitt noen formell uttelling, men som gir meg heltestatus på skolen. Slik ukredittert kompetanse finnes det haugevis av. Hvordan vi utdanner barn, lærer dem å takle livet, forholde seg til foreldres selvfølgelige bekymring for egne barn, og hvordan man får en altfor stor gruppe barn til å fungere sammen, finnes på alle skoler. Den finnes hos de med både 10 og 20 år i skolen bak seg før lønna ble anstendig. Hos de som aldri er blitt prioritert i lønnsutviklingen. Disse blir nå ydmyket av det politiske flertallet. Realkompetansen de har opparbeidet gjennom en lang karriere blir ikke anerkjent. Faglig oppdatering ligger i arbeidsinstruksen hver eneste uke. Likevel skal studiepoeng fra mer eller mindre egnede høyskoler og universitet trumfe dette. Du kan lede de største bedrifter og til og med hele landet uten annet enn realkompetanse. Og det er helt greit, så lenge du er god nok. Men at man fra nå av ikke er kvalifisert for å undervise 6-åringer i engelsk uten 30 studiepoeng i faget gir ingen mening. Det blir absurd når lærere over natta ikke er kvalifiserte til å undervise etter kommunale fagplaner de både har undervist andre lærere i og som de også selv har vært med på å utvikle. Regjeringens satsing på økt fagkompetanse er bra. Alle bør ha rett til videreutdanning med jevne mellomrom. Jeg tok det selv i fjor. Det var et fint år, men det jeg har lært gjennom å arbeide som lærer trumfet disse 30 studiepoengene. Uten tvil! Ludvigsenutvalget peker på hvor lite vi vet om hvilke jobber vi utdanner barna til. Likevel vil et politisk flertall ha det til at det viktigste er å proppe ungene fulle av kunnskap, mens det er utdanning de egentlig trenger. Og dannelsen er det som regel disse, nå snart avskiltede sliterne i barneskolen, som står for. Jeg ønsker meg en utdanningsminister som anerkjenner disse, ikke en kunnskapsminister som ydmyker dem.» (Gjengitt med tillatelse av forfatteren; Christian Evenshaug)

«Hva i all verden får kunnskapsministeren til å tro at antall studiepoeng i skolefagene er avgjørende for kvaliteten på læringsmiljø og undervisning i grunnskolen? Hvordan i all verden kan for eksempel en masteroppgave i fluer (for det kan man nemlig også masterfordype seg i) gi mye større kompetanse som lærer i grunnskolen…?»

«Når politikerne så til de grader nedsnakker allmennlærerens kompetanse og stempler gode lærerkolleger som avskiltede b-lærere, kjenner jeg en dyp tristhet.»

«Det skal mye endring til før jeg vil anbefale læreryrket i grunnskolen til mine barn slik det har utviklet seg i negativ retning. Har hatt mange fantastiske stunder med elever og gode kolleger i over 22 år, men nå er yrket i ferd med å bli kvalt av endeløs dokumentasjon og målstyringshysteri i kombinasjon med labre lønnsutsikter og en overstyring av det pedagogiske handlingsrom.»

«La oss sørge for at Venstre kommer under sperregrensen ved neste valg

«Lærerstanden må vise hva de mener om Stortingsvedtaket ved kommende valg. Ikke glem hvilke partier som kunne ha avverget den situasjonen vi er kommet! La de få det i 2017!» (Partiene som ikke ville gi vedtaket tilbakevirkende kraft var: Kristelig folkeparti, Senterpartiet og SV. Disse tre partiene gikk inn for å frita alle lærere som hadde utdannelse fra før 1. januar 2014.) 

«Jeg kjenner til lærere som ikke får fornyet sitt engasjement fordi de per i dag kun har ett av tre fag. Lærere som har vært i vikariat så lenge som i tre år får ikke fornyet tillit og er fratatt retten til andre jobber i kommunen pga regelverket.»

«Mange gir uttrykk for at de føler seg både avskiltet og sveket i en tid der det nettopp skulle satses på lærere.»

«Ingen regjering har vel nokon gong gjort så mykje skade for skulen.

Les også: Norsk skole på ville veier

 

 

La andre få vite om dette innlegget..