Legemiddelmangel fører til 500 000 resept-bomturer bare i 2019

Sommeren 2019 var det i en periode mangel på metformin i norge...

Svært mange legemidler produseres i Asia. Dette skaper store problemer for Norge som i tillegg krever særbehandling. Resultat er stor legemiddelmangel.  

Legemiddelmangel i Norge

Apotekforeningen har regnet ut at i 2019 vil vil norske pasienter nesten 2 millioner ganger(!) gå inn på apoteker med resepter der de ikke får de legemidlene som legen har foreskrevet. I 75% av tilfellene greier apotekene å skaffe et alternativ. Men i de siste 25%, det vil si bortimot 500 000 tilfeller årlig, eller godt og vel 1 350 per dag, klarer ikke apotekene å finne noen løsning i det hele tatt. Det er virkelig bekymringsverdig!

Utviklingen har økt i omfang de siste årene, og det ser ikke ut for at det er noen bedring i sikte heller. Det er flere grunner til at legemiddelmangelen har oppstått. Norge er et lite marked, og det er kravet om at alle legemidler som distribueres her i landet, skal ha pakningsvedlegg skrevet på norsk, som er en av grunnene til at medisinmangel oppstår. Legemiddelfabrikkene som befinner seg hovedsakelig i Asia, må stanse sin produksjonslinje i flere timer når de skal skifte til norsk produksjon, en produksjon som i tillegg er svært beskjeden sett i forhold til det øvrige verdensmarkedet. 

Flere grunner til at Norge opplever medisinmangel

Ville du synes det var greit at lønnen din gikk ned fire år på rad... Www. Johnsteffensen. No
Klikk på bildet over og les mer…

Det har ikke gjort saken bedre at den profittjagende legemiddelindustrien liker dårlig det norske anbudssystemet, der produsentene ofte ikke får like godt betalt for produktene som i andre land. Legemiddelprodusentene vil helt enkelt ikke gå den ekstra milen for et marked som ikke er villig til å betale. Det er særlig gamle, dvs. velkjente legemidler uten patenter som i dag ikke blir produsert i tilstrekkelige mengder. Produsentene er mer opptatt av nye medisiner som de tjener mye mer penger på.

Rasjonering av medisiner

Statens legemiddelverk er bekymret og advarer mot at det kan bli rasjonering på medisiner i Norge. Helsedirektoratet ønsker å utvide beredskapslageret fra 15 til 50 legemidler, der det til enhver tid skal være nok av 50 livsviktige legemidler til tre måneders bruk for alle landets pasienter. Tidligere var målsettingen to måneder.

Det var annerledes før

Jeg har levd såpass lenge at jeg husker NMD (Norsk medisinaldepot) sitt lager på Nattland i Bergen. Så bestemte myndighetene at NMD skulle sentraliseres, og at det heretter kun skulle være ett medisinlager i Norge, i Oslo. Protestene var mange, men myndighetene brydde seg ikke. Bekymringen den gangen var at det skulle oppstå situasjoner der det ble umulig å distribuere livsviktig medisin til ulike landsdeler på dagen, særlig hvis værforholdene gjorde utsendelsene umulig. Ingen så vel for seg at hele nasjonen skulle gå i manko på livsviktige medisiner…

Verdens rikeste land må kunne håndtere dette bedre

Men slik har det altså blitt, og dette er en helt uholdbar situasjon. Et av verdens rikeste land bør kunne være i stand til å håndtere medisintilgangen bedre enn som så. Det er virkelig ille at apotekene ikke kan effektuere henimot 500 000 resepter i 2019, og at mange pasienter dermed ikke får den medisinen de trenger for sin sykdom/lidelse.

Ett eksempel på en viktig medisin som det var mangel på i sommer, sees øverst på siden. Metformin er en viktig blodsukkersenkende medisin som mange nordmenn med diabetes type 2 er avhengig av. I sommer var det mangel på Metformin i Norge. 

 

La andre få vite om dette innlegget..