Statsbudsjettet rammer frivilligheten

Diabetesforbundet hjelper mange til a mestre sykdommen. Foto tesa robbins

Statsbudsjettet rammer frivilligheten og «vanlige folk»

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er Statens overskudd beregnet til hele 1127 milliarder kroner! Sett i lys av dette, og det at de samme politikerne gjentatte ganger i valgkampen lovet at «nå er det vanlige folk sin tur», stiller jeg meg uforstående til flere budsjettkutt som rammer «vanlige folk». 

Foto øverst: Tesa Robbins (Pixabay)

Diabeteslinjen
Diabeteslinjen (telefon, chat og mail) er gratis fordi diabetesforbundet hvert år mottar statsstøtte. Nå kan den faste støtten forsvinne.

Ett eksempel er Diabetesforbundet som helt uventet kommer til å få et dramatisk kutt i støtten fra Staten. Dette er ubegripelig fordi de store kuttene bl.a. rammer lavterskeltilbudet «Diabeteslinjen» som forbundet har driftet i flere tiår.  Diabetesforbundet vil i Statsbudsjettet bli fratatt 9,7 millioner årlig. Dermed må organisasjonen bl.a. stanse driften av Diabeteslinjen, et tilbud som gir hjelp og veiledning til mennesker som er eller blir rammet av diabetes – eller som er pårørende til noen som har sykdommen. Diabetesforbundet mener at regjeringen med dette gjør det vanskeligere for frivillige organisasjoner å være en hjelperessurs for det offentlige helsetilbudet. I en tid der stadig flere rammes av diabetes, og det er mangel på såvel fastleger som annet helsepersonell, ser det ut for at Diabetesforbundets svært nyttige lavterkseltilbud kommer til å opphøre. Hvert år håndterer Diabeteslinjen mer enn 5 000 henvendelser uten å ta betalt for det. Budsjettkuttet vil også ramme organisasjonens arbeid med innvandrerhelse, og  det å nå ut til utsatte grupper i samfunnet.

Regjeringen fjerner i Statsbudsjettet forutsigbarheten i frivillighetstilbudet, men lanserer i stedet en søknadsbasert tildeling der mange organisasjoner skal kjempe om hvem som er flinkest til å skrive søknad, og der ingen helt vet hvordan ordningen skal organiseres eller fungere. Helsedirektoratet som er satt til å fordele tilskuddene, har også fått færre midler i budsjettet – hele 30 millioner!

Den mangel på støtte og oppmuntring til frivillige organisasjoner som regjeringen legger opp til i Statsbudsjettet 2023, bremser såvel pågangsmot som frivillighet i helsetjenesten. Det kan være grunn til å spørre om politikerne vet hva de gjør, når de gjennom Statsbudsjettet rammer frivilligheten. 

Johns hjertetest. Test dine kunnskaper om hjerte- og karsykdommer. Interaktiv quiz. Www. Johnsteffensen. No
Ta testen ved å klikke på bildet. Mvh john

La andre få vite om dette innlegget..