Pensjonen blir borte

Senior. Jd mason ckt0ojl9vmi unsplash

Pensjonen blir borte hvis man jobber «for lenge»

Den som jobber til fylte 73 år, taper hele tjenestepensjonen!
Slik forsvinner tjenestepensjonen. Foto krakenimages unsplash
Utrolig, men sant… pensjonen blir borte!

Det er et paradoks at politikerne ønsker at man skal jobbe lenger før man går av med pensjon. Offentlig ansatte får tjenestepensjon for lang og tro tjeneste. Dette er penger som kommer i tillegg til alderspensjonen, under forutsetning av at man trer ut av arbeidslivet tidsnok. Tilleggspensjonen har man spart opp gjennom et langt arbeidsliv. Men fortsetter man å jobbe i det offentlige ut over fylte 67 år, begynner tjenestepensjonen å forvitre. De som jobber til de er 70, taper mer enn 50 000 kr året på at de arbeidet tre år ekstra. De som holder ut enda lenger og går ut av arbeidslivet når de fyller 73, mister hele(!) sin tjenestepensjon. Pensjonen blir borte hvis man jobber «for lenge».

Staten sparer enorme summer på ordningen

Denne urettferdige ordningen, som innebærer at den opptjente tjenestepensjonen forsvinner, har imidlertid noen få unntak. Systemet gjelder ikke for stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer, og heller ikke for ansatte i Statoil (Equinor). Det urimelige opplegget oppstod da Stortinget i 2010 vedtok å samordne vanlig pensjon og tjenestepensjon. Poenget var at samordningen skulle spare staten for flere titalls milliarder.

Utilsiktet effekt

Men konsekvensen av samordningen har hatt en utilsiktet effekt, nemlig at det ikke lønner seg økonomisk å jobbe etter man har fylt 67 i offentlig sektor. For hvert ekstra år man jobber, forvitrer tjenestepensjonen. 

Stadig flere slutter i jobb tidligere

Det regjeringsoppnevnte  «Pensjonsutvalget» som har evaluert ovenfornevnte pensjonsreform fra 2010/2011, leverte sin innstilling i juni 2022. De fremhever bl.a. at intensivene for å fortsette å jobbe etter fylte 67 år, ble vesentlig svekket av pensjonsreformen. Den som fortsetter å jobbe etter fylte 67 år, taper store summer på å gjøre dette, og stadig flere oppdager urimeligheten og slutter derfor i jobb tidligere enn de egentlig ønsker.

Ut over dette har både Pensjonistforbundet og arbeidstakerorganisasjonene i flere år klaget på den urimelige ordningen, uten å vinne gehør for det. Forstå det den som kan!

Les mer om hvordan pensjonen blir borte

La andre få vite om dette innlegget..