– Hvor to eller tre er samlet i mitt navn…

-dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. Foto: congerdesign (pixabay)

Bibelord

«Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

(Matteus 18, 19-20)

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver s%c3%b8ndag p%c3%a5 www. Johnsteffensen. No
Klikk for flere…

Dagens tekst er litt av et løfte… Når to eller flere går sammen i bønn til Gud, og samtidig tror at Gud vil gripe inn, skal de få det de ber om. Mange vil nok hevde at dette blir å ta munnen for full, og at de ikke tror på løftet i det hele tatt. De har kanskje forgjeves bedt til Gud, og bønnen opplevdes totalt mislykket, de fikk det ikke som de ville.

Dette skriftstedet er ikke noe trylleformular. Det er et ord som ikke kan brukes i hytt og pine. For skal det skje som ordet sier, må de som ber, være sterke i troen på at det de ber om, kan og skal skje. Dessverre er det mange som måler Gud ut fra frekvensen av «riktige» bønnesvar. Og for hvert svar de ikke fikk, jo mer fjerner de seg fra Gud og Bibelens ord. Deres bønn hadde ingen hensikt…

Alle vil vi nok erfare at ting vi ber om, ikke alltid skjer. Kanskje er det her noe av problemet ligger, vi forteller Gud hvordan Han skal handle, og vi vil ikke akseptere andre svar enn det som er vår egen løsning. Vi vet best selv og tar ikke sjansen på å legge alt i Herrens hender. For enn om Gud vil noe som vi ikke vil…?

Jeg tror vi må være åpne for at Gud kan svare oss annerledes enn forventet. Vi skal ikke dømme Gud nord og ned fordi vi ikke fikk viljen vår, eller fordi det ikke ble akkurat slik vi hadde ventet. For Gud vet best, og Han har en plan for alle mennesker. Vi må stille oss åpne for Hans vilje. La din vilje skje, ber vi i Fader Vår. Det vil si Guds vilje! Ikke vår!   (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Illustrasjon øverst:  Congerdesign (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..