Vis snusfornuft

Dessverre er snusing blitt en trend blant unge mennesker. All forskning viser at snusing er helseskadelig. (foto: wikipedia)

Dessverre er snusing blitt en trend blant unge mennesker. All forskning viser at snusing er helseskadelig. (foto: wikipedia)Vis snusfornuft!

Med unntak av Sverige er det totalforbud mot snus i hele EU. Da EU i 2014 vedtok et nytt direktiv som forbyr smakstilsetninger som vanilje, lakris, mentol og lignende i sigaretter og rulletobakk, begynte norske helsemyndigheter «å snuse» på nye regler for å gi et tilsvarende forbud mot smakstilsatt snus.

Mange mener at snus har bidratt til å redusere tobakksrøykingen i Norge, for ikke i noe land har sigarettrøyking blant ungdom gått så fort ned som i Norge. Hvis smakstilsetninger reduseres eller fjernes fra snustypene, vil dette gjøre produktet mindre attraktivt. Da vil snus miste et konkurransefortrinn i forhold til sigaretter, noe som kan bidra til at røykere og ungdom som er disponert for røyking, igjen går over til det enda farligere tobakksalternativet. Snusomsetningen i Norge er betydelig (1,3 milliarder kroner i 2014). Av dette tar staten rundt 600 millioner i moms og avgifter. (Fortsetter under annonsen.)

Dessverre trekkes statens snusinntekter frem som et forsvar for snussalgets nødvendighet. Vel vitende om at snusing også er helseskadelig, fordi det bl.a. øker risikoen for kreft, dødelighet ved hjerteinfarkt og slag, svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel – dårligere munnhygiene med tannkjøtt og tenner som lider. I så måte utgjør ikke dette bare en selvpåført lidelse for snuserne, men en potensiell personlig tragedie som også vil gi samfunnsøkonomiske konsekvenser. Politikerne kan ikke se seg blind på synkende statsinntekter som følge av at mange vil kutte ut snusen dersom smakstilsetningene forsvinner, og snusen oppleves dårligere og mindre tiltrekkende Samfunnet vil, ved mindre snusing, spare store kostnader med senskader, følgesykdommer og dødsfall etc. om enda flere lar være å snuse.

Jeg har tidligere, i to artikler, skrevet om snusingens skadevirkninger. Les (ved å klikke på titlene): «Livsfarlig trend» og «Snusing blant yngre kvinner bekymrer» 

La andre få vite om dette innlegget..