Interaktiv quiz om lov og rett

Quiz om lov og rett i norge. Test dine kunnskaper om norsk rettsvesen i denne interaktive quizen med 12 spørsmåk. Www. Johnsteffensen. No

Interaktiv Quiz om lov og rett

Hvor mye kan du om norsk rettsvesen?

Interaktiv quiz av John

Dette er en interaktiv quiz. Det betyr at du får svaret umiddelbart. Når du har svart på alle tolv, får du en «dom» på grunnlag av det du har prestert – i tillegg til total poengsum.

Du må gjerne prøve de mange andre quizene også. Du kan velge og vrake i et vell av oppgaver. Her får du en helt ny quiz om lov og rett i Norge. Hvor mange poeng klarer du…? Lykke til!

1: La oss starte litt enkelt... Når fikk Norge sin Grunnlov?

Correct! Wrong!

2: Grunnlovsendringer krever blant annet kvalifisert flertall. Hva menes med det?

Correct! Wrong!

3: Hvem regnes som Norges utøvende makt?

Correct! Wrong!

4: Den opprinnelige 1814-grunnloven hadde en såkalt agnatisk tronfølgeordning, dvs. at kun menn kunne arve den norske tronen. I 1990 ble tronfølgeordningen - og Grunnloven - endret, slik at Norge i dag har en kognatisk ordning. Hva innebærer den?

Correct! Wrong!

5: Hva kalles den retten som gir oss muligheter til å oppleve og bruke naturen rundt oss? En rett samtlige har så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.

Correct! Wrong!

6: Hva kalles den rett som regulerer handlemåter som er vanlige uten at disse er bestemt i skriftlige regler?

Correct! Wrong!

7: Høyesterett har totalt tyve dommere og holder til i Høyesteretts hus i Oslo. Men det er sjelden at alle tyve dømmer i enkeltsaker. Hvor mange dommere pleier vanligvis å avgjøre en sak i Høyesterett?

Correct! Wrong!

8: Arbeidsretten er en særdomstol bestående av 7 medlemmer som er oppnevnt av Kongen i statsråd. Hvor mange av disse er fagdommere?

Correct! Wrong!

9: Når en tiltalt dømmes til forvaring, hvor lenge må han/hun da sitte inne?

Correct! Wrong!

10: Alle lover er delt inn i paragrafer. Mange paragrafer har gjerne flere avsnitt. Hva kalles disse i lovene?

Correct! Wrong!

11: Tidligere eksisterte Høyesteretts kjæremålsutvalg. Hva heter denne ordningen i dag?

Correct! Wrong!

12: Hva kalles fengselsstraffen når fullbyrdelsen av straffen utsettes med en prøvetid på vanligvis 2 år. Dersom den dømte overholder vilkårene i prøvetiden, anses straffen som fullbyrdet.

Correct! Wrong!

Lov og rett - en interaktiv quiz
Er du kanskje jurist...?
Dette var strøkent! Du er skikkelig god. Kanskje har du erfaring fra jus? Hvis ikke, bør du vurdere en karriere innen det fagfeltet...
Veldig bra!
Dette var strålende. Du viser at du kan mye. Vi gratulerer hjerteligst og bøyer oss i støvet...
Meget bra!
Du har all grunn til å være fornøyd. Du kan mye. Dette kan du skrive hjem om. Hvis du har tid...
Ikke verst
Du kan en del, men enda mer om du tar quizen om igjen. Det kan jo være en lur plan. Vips er du utdannet jurist.
På det jevne
Greit nok, men heller ikke mer... Ta quizen en gang til. Så kan du skryte av hvor god du egentlig er...
Ikke bra
Dette var heller dårlig. Du bør ta quizen en gang eller to til. Da blir du nesten-jurist...
Bånn
Det går nesten ikke an å gjøre dette dårligere. Du hadde ikke formen inne. Det var egentlig ganske dårlig, så du har ingen grunn til å være fornøyd.
Gå hem å vogg!
I Bergen vil de karakterisere din innsats slik: Gå hem å vogg! Dette var nemlig utrolig dårlig. Lov meg en ting; ikke si det til noen! Glem det først som sist. Men du må gjerne dele quizen med andre...

Share your Results:

© johnsteffensen.no

Quiz på quiz på johnsteffensen. No - du finner en mengde quizer på www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..