Provokasjonen

Apropos stortingsvalget 2017. John kommenterer. Www. Johnsteffensen. No

Stortingsvalget 2017: Når sannheten blir pyntet på…

Høyre sin tallmagi provoserer

Rundt 90% av de som bor i vårt nærområde har oblater festet til postkassen som forteller at uadressert reklame er uønsket. Likevel fins det noen som enten ikke bryr seg om dette, eller som finner en snedig måte å omgå det på. Som partiet Høyre. De kjøper selekterte adresselister i dyre dommer og merker sine valgbrosjyrer med mottakerens navn. Dermed får en reklamemateriell i postkassen enten en vil eller ei. 

Fordi jeg er pensjonist, har Høyre sendt meg en «personlig» oppfordring om å stemme på Erna Solberg. Partiet prøver å overbevise meg med tallmagi, og det de skriver provoserer meg, for jeg vet at dette ikke er den hele og fulle sannhet. Jfr. det jeg skrevet flere ganger før om de siste årenes dårlige Trygdeoppgjør, synes jeg Høyre er helt i grenseland av troverdighet når de skriver: «Derfor har vi de siste fire årene økt pensjonen for gifte og samboende pensjonistpar med 8 000 kroner.»

Jeg skjønner ikke hvordan partiet kan tillate seg å skrive slikt, for de vet inderlig vel at dette ikke er hele sannheten. Faktum er at pensjonistene de tre siste årene har kommet dårligere ut økonomisk. Deres pensjonspåslag har de siste årene vært lavere enn både lønns- og prisveksten i samfunnet. Pensjonistene taper så det suser år etter år, og verst rammes de enslige. Høyre skriver ingen ting om at disse gruppenes kjøpekraft har gått ned i stortingsperioden, og at de det gjelder ikke lenger får være med på Trygdeoppgjørene slik som var vanlig tidligere.

De siste årene har alderspensjonister, minstepensjonister og uføretrygdede fått pensjonen diktert av regjeringen. De borgerlige har sagt blankt nei til at de det gjelder, får være med i prosessen/diskusjonen i forkant av oppgjørene, noe som har ført til at samtlige interesseorganisasjoner har nektet å underskrive eller godkjenne de siste Trygdeoppgjørene. Disse oppleves urettferdige, udemokratiske og dårlige. Men det skriver ikke Høyre noe om i pensjonistskrivet sitt. De prøver seg på tallmagi. Og det provoserer. Noe voldsomt!

La andre få vite om dette innlegget..