Kolesterol og røyking klare risikofaktorer i følge norsk forskning

Allerede i 1965 fastslo norske forskere at det fins en tydelig sammenheng mellom hjerteinfarkt og høyt blodkolesterol.

Kolesterol og blodkolesterol er grundig omtalt på johnsteffensen.no. Artiklene er også blant de mest populære og mest leste. Under taggene «Kolesterol» og «Blodkolestrol» finner du enkelt frem til alle innlegg. Taggene fins under hver artikkel. 

 

Allerede i 1965 fant norske forskere en klar sammenheng mellom hjerte- og karsykdommer og høyt kolesterol, samt røyking

RISIKOFAKTOR: Høyt kolesterol

Allerede i 1965 fastslo norske forskere at det fins en tydelig sammenheng mellom hjerteinfarkt og høyt blodkolesterol.I 1965 konstaterte norske forskere at det fins en sammenheng mellom hjerteinfarkt og høyt blodkolesterol. Da fant man at det var tre ganger så mye hjerteinfarkt i Oslo som i Gudbrandsdalen, Forskerne oppdaget at Oslos innbyggere på dette tidspunkt hadde mer kolesterol i blodet enn Gudbrandsdølene.

15 år senere var kolesterolforskjellen borte, begge gruppene hadde nå omtrent like mye kolesterol i blodet. Resultat: Prosentvis like mange hjerteinfarkt begge steder.

RISIKOFAKTOR: Høyt kolesterol og røyking

I begynnelsen av 1970-tallet ble alle menn i Norge mellom 40 og 49 år innkalt til helsekontroll. Kolesterol og røykevaner ble undersøkt. 

En plukket ut 1200 menn som hadde høyt kolesterol og følgelig også økt risiko for hjerte- og karsykdom. Halvparten av disse fikk beskjed om å leve som før. De resterende 600 fikk en halv time med veiledning om kosthold og røyking. Senere fikk de 15 minutters rådgivning/oppfølgning hvert år i en femårsperiode.

Resultat: Gruppen som ble veiledet, hadde etter fem år halvparten så mange tilfeller av hjerte- og karsykdom som kontrollgruppen der slik oppfølging/veiledning ikke var blitt gitt.

De fleste forskere mener at høyt blodkolesterol er en av risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Kolesterolet kan ikke ta skylden alene, men det spiller en rolle. Les mer om hvordan kolesterolet kan senkes, og hvilke faktorer som har betydning for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Prosessen med avleiringer i åreveggene starter tidlig. Allerede fra begynnelsen av tenårene. Derfor er det ikke uvesentlig hvilke kostholdsvaner en har. Ordtaket om at gammel vane er vond og vende, gjelder i høyeste grad for en persons matinntak/kosthold.

Når det gjelder røykingens skadevirkninger mht. hjerte- og karsykdom, er det ingen tvil om at tobakksrøyk spiller en betydelig rolle – i negativ forstand. Røyking er det verste du kan gjøre for hjertet ditt…

 

La andre få vite om dette innlegget..