Selskapsleker for voksne (9) – Hvem er jeg..?

Mh900448529aa

Selskapsleker for voksne

En selskapslek for nesten hele familien

Leker til festen – selskapsleker 9

Hvem er jeg?

Mh900430467
Selskapsleker for voksne (9). Hvem er jeg..? Går ut på å finne frem til hvem en er med utelukkende ja/nei-spørsmål.

To deltakere hentes frem. Om du ønsker å kjøre samme konseptet flere ganger, dvs. gjennomføre flere runder, er det bare å plukke ut to nye fra forsamlingen etter at det første paret er ferdig. Det kan være lurt å velge noen som snakker høyt, og som heller ikke er redd for å høre sin egen stemme.

Dessuten må du ha forberedt deg litt. Du trenger store lapper/gjerne A4 ark, samt noe å feste disse arkene med. Skriveredskap som synes godt på avstand (sprittusj), er ønskelig. Du tenker gjennom hvilke oppgaver du vil gi deltakerne.

De som kommer frem, får en lapp festet til ryggen. Denne lappen skal ikke vises til den som har den på. Han eller hun skal ikke vite hva som står skrevet.

Begge deltakerne har altså lapp på ryggen. De får se hverandres lapper ved at de etter tur snur ryggen til hverandre og viser hva som står skrevet. Når begge har sett den andres lapp, vet de altså om hverandre, men de aner ikke hvem de selv er. Begge snur så ryggen til publikum slik at forsamlingen kan se hva som står skrevet hos begge.

Leken går ut på at deltakerne etter tur stiller hverandre ja/nei-spørsmål om seg selv. De skal forsøke å finne ut hvem de er. F.eks. kan A (som er Erna Solberg) spørre: Er jeg et menneske? Den andre (B) vil da svare JA. Så er det B sin tur til å spørre. Han er f.eks. Donald Duck. Han spør: Er jeg berømt? Til dette svarer selvsagt A: JA! Så er det A sin tur til å spørre. Hun eller han spør: Er jeg norsk? Svaret er JA! Slik fortsetter leken, de spør hverandre annenhver gang, og den som først klarer å gjette sin identitet (det som står skrevet på ryggen), har vunnet. Så kan et nytt par kalles frem.

Å finne artige personer er en viktig del av forberedelsen. Det behøver ikke alltid være personer, det kan også være en løve, en apekatt, en blomst osv. Men personer pleier å fungere godt. Du kan gjerne gi en av deltakerne en lapp der det står «meg selv» (dvs. navnet til den som har lappen på ryggen), eller det kan være at vedkommende er den som han/hun snakker med.

Husk at det kun er tillatt å stille ja/nei spørsmål. Det er heller ikke lov å hjelpe noen av deltakerne. Forsamlingen bør minnes på at de ikke røper de ulike navnene underveis, f.eks. ved at de leser høyt det som står skrevet på ryggen når deltakerne viser sine lapper. Endelig: Det skal helst være stort sprik mellom deltakernes identitet. Unngå at de forestiller to politikere, to idrettsstjerner, to tegneseriefigurer, to dyr  etc.

En annen variant av selskapsleken «Hvem er jeg?»

Er selskapet lite, og gjestene sitter benket rundt samme bord, kan alle delta i leken samtidig. Da får hver enkelt en gul post-it lapp (med ulik påskrift) festet til pannen. Dermed kan alle rundt bordet se de andres lapper, bare ikke sin egen. Oppgaven blir den samme, finne ut hva som står skrevet på pannen – finne ut hvem er jeg? De kan stille hvert sitt spørsmål om gangen og ta runden rundt bordet, eller de kan gjøre seg ferdig en for en mens de andre er tilhørere og venter på tur. Så gjelder det om å gjette hvem han/hun er, på færrest mulig forsøk. Lykke til!

Neste selskapslek: Miming på feile premisser

Alle selskapsleker for voksne

www.johnsteffensen.no har flest selskapsleker for voksne

La andre få vite om dette innlegget..