Selskapsleker (38) – Bli kjent med hverandre på en hyggelig måte

Festleker. Du finner flest selskapsleker for voksne på www. Johnsteffensen. No

Selskapsleker for voksne

Fin aktivitet som løser opp stemningen, og som gjør det lettere å bli kjent med hverandre

Leker til festen – selskapsleker 38

Bli kjent med hverandre på en hyggelig måte…

Denne festleken passer fint i forsamlinger der gjestene ikke kjenner hverandre så godt fra før. I et bryllup, en åremålsdag, en vennefest eller en sammenkomst i borettslaget/sameiet, kan leken bidra til at samtalen kommer lettere i gang – og at latteren sitter løst.

En forutsetning for denne leken (…om den kan kalles det) er at det fins tilstrekkelig med plass der gjestene kan bevege seg fritt. Festleken egner seg ikke dersom forsamlingslokalet utelukkende består av stoler og bord. Leken kan gjerne gjennomføres tidlig på kvelden. 

Slik går man frem:

Del forsamlingen i to like store grupper. (Det beste er en blanding av personer som ikke kjenner hverandre fra før, f.eks. noen fra den ene familien + noen fra den andre, evt. noen fra en studentgruppe og noen fra en annen, osv.)

Klargjør reglene. Disse innebærer at gruppene skal konkurrere mot hverandre – på tid. Den gruppen som blir først ferdig – og som i tillegg har løst oppdraget feilfritt, får 1 poeng. Hvis en gruppe ikke har alt på stell (dvs. ikke har løst oppdraget korrekt) blir det andre laget best dersom de har klart oppgaven feilfritt (selv om de brukte lenger tid).

De to gruppene får vite oppdraget samtidig, og det jobbes parallellt. Det handler om å bli ferdig raskest mulig. Når en gruppe mener seg ferdig, roper de «FERDIG!». Når begge gruppene har løst oppdraget, sjekker leklederen om resultatet kan godkjennes.

Oppgavene er enkle, men skal de løses, må ALLE i gruppen snakke med hverandre og samhandle/samarbeide. Alle må bidra til at oppdraget utføres korrekt.

Oppdragene er av denne typen:

A: Gruppens medlemmer skal fra venstre til høyre stille seg opp etter alder, den yngste først.  B: Gruppens medlemmer skal fra venstre til høyre stille seg opp i alfabetisk rekkefølge basert på fornavnet. C: Gruppens medlemmer skal fra venstre til høyre plassere seg etter høyde. Den minste først.  D: Gruppens medlemmer skal fra venstre til høyre plassere seg etter skonummer.  E: Gruppens medlemmer skal fra venstre til høyre plassere seg i alfabetisk rekkefølge etter etternavnet.  

F: (Et vanskeligere oppdrag.) Gruppens medlemmer skal plassere seg i stigende oddetalls-rekkefølge (dvs. nr 1, 3, 5, 7, 9, 11…) etter alder, for deretter halvveis å fortsette tilbake igjen i partalls-rekkefølge (f.eks. …12, 10, 8. 6, 4, 2).  Hele tiden etter stigende alder. Dette innebærer at den yngste skal stå som nr 1, den eldste som nr 2, den nest yngste som nr 3, den nest eldste som nr 4 osv. NB! Samme avanserte oppdrag kan gjennomføres for andre oppgaver som fornavn, etternavn, høyde etc.

Husk at poeng ikke blir gitt før oppdraget er kontrollert. Dersom kontrollen ikke kan foretas visuelt, må gruppemedlemmene etter tur si høyt f.eks. sitt fornavn – eller sitt etternavn – eller sin alder alt ettersom – slik at en kan kontrollere om løsningen er korrekt. God fornøyelse!

Neste selskapslek: «Når man vil le mye og ha det litt sprøtt sammen»

Alle selskapsleker for voksne

Flest selskapsleker for voksne: www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..