Selskapsleker for voksne (34) – Leksikonlek

En god gammel selskapslek egnet for mindre sammenkomster. Foto: john steffensen

Selskapsleker for voksne

En gammel selskapslek som gjør seg godt i voksne selskap

Leker til festen – selskapsleker 34

Leksikonleken

Denne leken kan gjøres på flere måter. Det fins trolig lokale varianter.

Leken handler om å finne forholdsvis uvanlige/vanskelige fremmedord (fra et leksikon eller en fremmedordbok), og deretter spørre deltakerne om hva ordet innebærer eller betyr, og be dem lage en «leksikon-aktig» forklaring. Det går også an å finne gjenstander, eller bilder av gjenstander (som det du finner på denne siden), eller at en henter frem personer som kanskje ikke hører til de mest berømte i dag. Oppgaven går ut på at gjestene skal forklare på en lapp hva fremmedordet betyr, (evt. hva gjenstanden brukes til – eller hva den aktuelle personen var kjent for….). Alle gjestene skriver forklaringer som virker overbevisende (helst slik det ville ha blitt forklart i et leksikon, en fremmedordbok e.l.). Gjestene skriver deretter sitt navn på forklaringen. Også leklederen skriver en forklaring, men han/hun bruker det korrekte svaret på sin lapp. 

En beisløper, verktøyet som omtales i denne delen. Min far, frank steffensen, hadde også en slik, men han brukte den visstnok aldri. Jeg husker at jeg fant fatterns beisløper etter at han var gått bort. Jeg ante ikke hva det var for noe eller hva det ble brukt til. Selv tippet jeg på et slags skrujern. Men det var skivebom. Beisløper - foto fra digitalmuseum. No
Denne gjenstanden som kan minne om et skrujern, er slikt som gjestene kan forsøke å finne ut hva er for noe. Om de ikke aner navnet på gjenstanden, har noen kanskje en rimelig forklaring på hva den blir (eller ble) brukt til – eller hvem som bruker eller brukte slikt. (vil du vite svaret, se nederst på siden. )

Når alle har laget troverdige forklaringer – og levert sine lapper til leklederen, leses forklaringene opp en for en – sakte og tydelig. Etter tur gjetter gjestene på hvilken forklaring som er den rette. Alle som gjetter riktig, får ett poeng. (Leklederen skal selvsagt ikke røpe svaret før alle har fått uttale seg om hvilket svar de tror er det rette.) OBS! De som har skrevet en forklaring som en eller flere i selskapet mener er den riktige, får 1 poeng for hver av gjestene som tror at forklaringen er rett (selv om forklaringen etterpå viser seg å ikke være riktig).

Første norske olympiske medalje vant molla bjurstedt mallory i 1912. Hun er også legandarisk i us open
En annen oppgavetype som kan egne seg, er å presentere et bilde av en tidligere berømthet. Som denne spenstige kvinnen. Hun er ingen hvem-som-helst på tennisbanen. Men hvem var hun, og husker du navnet? Svaret fins nederst på siden.

En annen variant av leken er at alle rundt bordet finner ord i et leksikon eller i en fremmedordbok som de øvrige skal finne forklaring på. Hvis ingen rundt bordet kjenner det aktuelle ordet, skriver hver enkelt (på samme måte som over) sin kanskje svært fantasifulle forklaring på en lapp (sammen med sitt eget navn). Også den som har funnet frem til ordet («spørreren»), skriver en lapp med korrekt forklaring. På samme måte som over, leses forklaringene opp rolig og tydelig. Det gjettes etter tur på hvilken forklaring som kan være den rette. Om ingen klarer å finne riktig forklaring, får den som har funnet selve ordet, dvs. «spørreren», to poeng. De som har en forklaring, som en eller flere i selskapet tror er den riktige, får som ovenfor, ett poeng for hver gang noen tror på vedkommendes forklaring. Når alle forklaringene er gjennomgått, blir det nestemann i forsamlingen som deler sitt fremmedord med de andre. Den som har flest poeng til slutt, utropes til konkurransens vinner.

Neste selskapslek: Tre festleker for hele familien 

Alle selskapsleker for voksne

Se mange flere leker til barnebesøk og morsomme festsanger.

Svar på bildene, se her og her.

www.johnsteffensen.no har flest selskapsleker for voksne

La andre få vite om dette innlegget..