Palmesøndag. «Hadde du bare forstått…!»

Palmesøndag. Jesus rir inn i jerusalem på et esel. Illustrert av jo-b (pixabay)

Bibelord

«Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»

(Lukas 19,41-44)

Spørsmålet er ikke hva du tror, men…

Din tid er nå... Tanker ut fra ord i bibelen. Johnsteffensen. No
Klikk for mer samme tema…

Teksten er hentet fra Jesu inntog i Jerusalem palmesøndag. Da han på et lånt esel kom ridende ned fra Oljeberget, ble han møtt av en jublende folkemengde som ropte taktfast «Hosianna» som betyr «frels oss»! De fleste så for seg at Jesus var kongen som skulle sette folket fri fra romerne. Mange stusset nok over fremkomstmiddelet, for et skarve esel imponerte ingen. Men snart dukket et annet bibelvers opp i deres bevissthet; «Jerusalem, din konge kommer til deg, fattig er han og rir på en eselfole.» Da de skjønte sammenhengen, ble folkemengden om mulig enda mer ekstatisk. De danset, jublet, klappet og sang, mens de la palmegrener og kappene sine på veien der Jesus fór fram.

Men Jesus lot seg verken imponere eller smigre, for han visste hva som ventet ham noen dager senere i den samme byen. Han visste at mange av dem som jublet og sang, snart kom til å falle ham i ryggen. Han visste også et det var uendelig mye falskhet og råttenskap blant de religiøse lederne i Jerusalems tempel. Derfor var Jesus oppriktig lei seg der han kom; «Hadde du bare denne dagen forstått!» «Men nå er det skjult for øynene dine…!»

Kjenner du deg igjen? Hva er det som er skjult for øynene dine? Hva er det du ikke ser – eller forstår? Jesus utfordrer oss. Jesus ber oss om å tenke oss om. Det er på ingen måte sikkert at det du ser, faktisk er det du ser.  Spørsmålet er ikke hva du tror, men om du tror. Om du tror at Gud sendte sin eneste sønn til jorden for vår skyld, for at vi skal ha evig liv og en gang møte Ham selv – ansikt til ansikt.   (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Illustrasjon: Jo-B Pixabay

Lytt i dag til «Hosanna»:

 

La andre få vite om dette innlegget..