God Påske – Kristus har oppstått!

Paskemorgen slukker sorgen johnsteffensen. No foto tim riesner unsplash

 

Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet
lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen
er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder,
himlen seg gleder,
himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen
er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!

Sangen toner,
vår forsoner,
vår forsoner til evig pris;
han ville bløde
for oss å møte,
for oss å møte i paradis.
Sangen toner,
vår forsoner,
vår forsoner til evig pris.

Bøtt er brøden,
død er døden,
død er døden som syndens sold!
Nå ligger graven
midt i gudshaven,
midt i gudshaven i Jesu vold.
Bøtt er brøden,
død er døden,
død er døden som syndens sold.

Mørket greder,
englekleder,
englekleder de er som lyn.
Om enn bedrøvet
smiler dog støvet,
smiler dog støvet ved englesyn.
Mørket greder,
englekleder,
englekleder de er som lyn.

Se, i skarer
opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
Tungene gløder,
Herren vi møter,
Herren vi møter med lovsang ny.
Se, i skarer
opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.

Teksten til salmen «Påskemorgen slukker sorgen» ble skrevet av N. F. S. Grundtvig i 1843. Seks strofer er gjengitt i Norsk Salmebok (NoS) salme 184. Den hadde opprinnelig 9 strofer. Ludvig M. Lindeman satte melodi til salmen i 1864. Versjonen over fremføres av SKRUK med Per Oddvar Hildre som dirigent. (Utgitt i 1995 av Kirkelig kulturverksted. ) De første kristne møtte hverandre slik: «Kristus er oppstanden!” Som tilsvar ble det sagt:” Ja, Kristus er sannelig oppstanden!” – Foto øverst på siden: Tim Riesner/Unsplash

God Påske!

La andre få vite om dette innlegget..