Lei

Motiv. Jennifer griffin. Unsplash

Lei.

Jeg kan bli lei av å stoppe på rødt lys, men jeg gjør det likevel av frykt for konsekvensene for hva som kan skje hvis jeg bare durer i vei. Jeg kan bli lei av å renske takrennen om høsten, men gjør det likevel av frykt for konsekvensene av ikke å ha gjort det. Jeg kan bli lei av å måtte vaske meg daglig, men gjør det likevel, for jeg vet hva som skjer om jeg lar det være…

Det er mange ting vi kan bli lei av, men vi gir ikke opp for det, fordi vi et sted inni oss vet hva som kan skje om vi neglisjerer ting og gir blaffen. Mye skjer rundt oss uansett hva vi måtte mene og tenke om det. Mange er blitt lei av pandemi, nedstengning, sosial distanse osv. Noen gidder ikke lenger å forholde seg til kjørereglene, de gjør som de vil, og lever sine liv uten å ta hensyn til viruset som aldri spør etter den enkeltes følelser eller meninger. Noen gjør som de vil, slik de alltid har gjort, og gir blaffen i konsekvensene. Det er egne lyster og behov som styrer handlemåten.

Det er mitt valg  om jeg vil strø isen utenfor huset, eller om jeg vil renske grøften for løv og grener før nedbøren setter inn, jeg kan endatil la være å forberede fritidsbåten på vinterstormene… Alt jeg gjør eller ikke gjør, får konsekvenser – over alt til enhver tid. Jeg kan også la være å bry meg om myndighetenes og FHIs formaninger og råd angående covid-19. Min gi-blaffen-holdning får kanskje konsekvenser for meg selv, kanskje ikke. Min hensynsløse egotripp, fordi jeg syns synd på meg selv og ikke gidder å bry meg om andre, kan påføre medmennesker lidelse og død. Lei av restriksjoner, påbud og innskrenkning av personlig frihet… Lei, luta lei! Du kan la være å bry deg, men har du tenkt over konsekvensene – eller du er så selvopptatt og egoistisk at du gir fullstendig blaffen i hva din respektløse oppførsel kan føre til overfor andre? Om du er lei av å stoppe på rødt lys, stopper du likevel. Gjør du ikke…?  

Illustrasjon øverst: Jennifer Griffin / Unsplash

Covid 19. Ill. Av martin sanchez unsplash
Konsekvensen av et underfinansiert helsevesen i norge. Les mer ved å klippe på bildet.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..