Den oppsparte bonusen reduseres av banken for hver måned som går

Naf xtra reduserer kundenes oppsparte bonus for hver måned som går...

Det stille ranet…

Tvilsom praksis med kredittkortet NAF Xtra

Noen ganger føler jeg meg skikkelig sløv, som en tulling som ikke får alt med seg. Riktignok har jeg en viss fornemmelse om at jeg leste noe om denne saken i NAF-bladet «Motor» for lenge siden, men det gikk i så fall i glemmeboken. Alt dreier seg om fordelskortet NAF Xtra, kredittkortet som gir rabatt per liter drivstoff, og som i tillegg gir rentefri betalingsutsettelse på linje med andre tilsvarende kort. Over flere år har jeg opparbeidet meg bonus, et beløp som vokste hver gang jeg fylte drivstoff. Men sløve meg registrerte aldri hvor det ble av denne bonusen, men et eller annet sted fantes den, og bonusen var min. Trodde jeg…

Så oppdaget jeg tilfeldigvis den «oppsparte bonus» på 807,54 kr på nevnte NAF Xtra-kort. På «Min side» stod det ikke annet enn at beløpet var «oppspart». Det fantes ingen melding om hva en burde foreta seg med bonus-pengene. Et øyeblikk tenkte jeg at bonusen snart kom til å passere 1 000 kroner, og det var jo hyggelig. Men hvordan kom den egentlig til utbetaling…? Og kunne jeg vel huske at jeg noensinne hadde sett snurten av mitt tilgodehavende i NAF Xtra-systemet? Noe tilbakeført beløp kunne jeg ikke erindre å ha mottatt. Derfor måtte 807,54 kroner være oppspart over lang tid.

Bonusordningen ble avviklet fordi det var så mange som ikke hadde fått med seg at de hadde penger til gode…

Jeg tok en telefon til selskapet som administrerer kortet, banksammenslutningen Eika. De kunne fortelle at ordningen med oppspart bonus på NAF Xtra-kortet nå var avviklet fordi «det var så mange som ikke hadde fått med seg at de hadde penger til gode hos dem»! (Merk utsagnet!) Altså var jeg på ingen måte alene om å ha penger på bok uten ha gjort noe med det. Vi var tydeligvis «mange» sløvinger som hadde penger til gode hos Eika gjennom «oppspart bonus», og uten å ane hvilken skjebne pengene ville få.

Alle bonusgivende drivstoff-fyllinger som er eldre enn tre år, kommer ikke til utbetaling.

Men… den hyggelige mannen fortalte meg også noe mer; han sa: «Noe av den oppsparte bonusen er mer enn tre år gammel, og alle bonusgivende drivstoff-fyllinger som er eldre enn tre år, kommer ikke lenger til utbetaling.» Dermed ble mitt tilgodehavende raskt redusert fra 807,54 kroner til 788,04 kroner – enda det bare noen minutter tidligere hadde stått 807,54 kroner på dataskjermen min. For hver måned jeg – og tusenvis av andre nordmenn, «sløver», og lar pengene bli stående på NAF Xtra-kontoen, vil oppspart bonus forvitre. Ordningen har opphørt, og bonusen som en har tilgode, blir redusert fra måned til måned. Alle bonusbeløp som er mer enn tre år gamle, forsvinner ganske enkelt. Men hvem er det som stikker av med pengene…? Jo det er sikkert banken. (= ny variant på det utdaterte ordtaket «sikkert som banken»…) 

Et stille ran

Og dette stille ranet skjer altså uten at tusenvis av NAF-medlemmer er klar over det. Så derfor… om du har NAF Xtra, og har lyst til å få igjen noe av din oppsparte bonus, må du kaste deg på telefonen (tlf. 915 09 718) og be om at beløpet kommer til utbetaling straks. For gjør du ikke det, forvitrer bonusen fra måned til måned, og venter du lenge nok, er det ingen penger igjen.

NAF og Eika foretar seg lite eller ingen ting. Imens forsvinner kundenes bonuspenger…

Min bonus ble redusert med 19,50 kr fra det øyeblikk jeg fant mitt tilgodehavende på dataskjermen, til jeg like etter snakket med bankens saksbehandler. Dette innebærer at dersom jeg hadde utsatt henvendelsen enda en måned, ville trolig min oppsparte bonus ha blitt redusert med ytterligere 20 – 30 kroner. Det blir mye penger av sånt når veldig mange kunder heller ikke foretar seg noe med sin oppsparte bonus, og banken er den eneste som har grunn til å smile. De tjener enorme summer på å la være å tipse folk om at de er nødt til å foreta seg noe aktivt for å få utbetalt sitt tilgodehavende, og kundene kan under enhver omstendighet ikke få utbetalt oppspart bonus som er eldre enn tre år. Sånt er mildt sagt frekt. Det er å spekulere i folks sløvsinn. Selv er jeg ingen idiot (tror jeg), men jeg falt altså for bankens grep okkesom. Jeg er heller ikke alene om dette, det fins tusenvis av andre som er like sløve som meg. Kanskje også du – eller noen du kjenner…?

Enn så lenge holder banken kredittkortene tett til brystet. De tar seg nemlig ikke bryet med å minne kundene om at de er i ferd med å miste sine oppsparte bonuspenger. Det hadde ikke vært for mye forlangt at banken og/eller NAF hadde sendt en mail eller sms til sine mange kunder/medlemmer og bedt dem kjenne sin besøkelsestid.  

 

La andre få vite om dette innlegget..