Vi er skapt ulike. Det er meningen at det skal være slik!

Fin fremgang for johnsteffensen. No

Ingen kan erstatte deg!

Du er unik! Ingen kan erstatte deg...Til tross for at det fins milliarder av mennesker, fins det ingen som er make til deg. Selv eneggede tvillinger kan være forskjellige om enn detaljene synes små og uvesentlige. Heldigvis er vi ulike og utvikler oss ulikt. Vi er et produkt av arv og miljø, der vi hele tiden utsettes for press både utenfra og innenfra.

Mange av oss har en lei tendens til å tro at alt er så meget bedre på den andre siden av gjerdet, at alle andre har det så mye bedre enn jeg. I stedet for å glede seg over det helt spesielle mennesket en selv er, så er en opptatt av å skue til naboen eller kameraten, til plateartisten eller moteikonet – hele tiden opptatt av å bli det alle andre er. Og skulle du bli som en du ser opp til, ja, så ville du bare forbli en sørgelig kopi – og garantert ikke fornøyd. Med det heller…

Du skal glede deg over den du er, for du er unik! Det fins ingen make til deg. Heldigvis! Tenk hvor kjedelig tilværelsen hadde vært, om vi alle hadde sett kliss make ut, hatt de samme interessene, hatt lik smak – og higet etter den sammen gutten eller jenten. Tenk hvor kjedelig det hadde vært om alle bodde i make hus, alle hadde samme smak, møblerte likt, kledde seg likt, oppførte seg likt. For en kjedelig tilværelse – og hvilken tilstand egnet for bøttevis av konflikter!

Vi er skapt ulike. Og takk for det! Det er meningen at det skal være slik. Det er tanken at vi skal kunne glede oss over det! Se på deg selv. Se på det enestående menneske du er, og la dine omgivelser få oppleve deg, lære deg å kjenne. Når du ikke forestiller deg, eller ikke fremstår som en kjedelig kopi, men original vare, da er du best! Du skal være den du er, med største frimodighet. Et av mine favorittuttrykk er: La de tusen blomster blomstre! Med dette tenker jeg på at alle er forskjellige, og at vi derfor utgjør et spennende og fargerikt fellesskap – et mangfold hvor alle er like viktige, der vi sammen utgjør en helhet – et fellesskap. Der det gis vekstvilkår for hver enkelt, der alle får komme frem med sine talenter og blir respektert for det. Du er spesiell. Gled deg over det! Det fins ingen andre som deg… Og takk og lov for det!

 

 

La andre få vite om dette innlegget..

One Comment on “Vi er skapt ulike. Det er meningen at det skal være slik!”

  1. Godt sagt 🙂 Har du lest boken 1984 av Orwell, han sier noe om hvordan dette kunne ha vært.
    Godt at det ikke er slik 🙂 Vi er alle forskjellige og unike på hvert vårt vis 🙂
    Det tenker jeg er veldig bra, verden hadde blitt kjedelig om alle var like …

Comments are closed.