Lærerstudenter fortviler

Lærerstudenter er usikre på hva de vil med utdanningen. Www. Johnsteffensen. No

Lærerstudenter uroer seg over KS sin politikk

Lite fremtidsrettet når det gjelder rekruttering til læreryrket

Mange lærerstudenter ser med bekymring på det som KS nå gjør med skolen. Studentene frykter at det yrket de begynte å utdanne seg til, kanskje ikke blir det samme når de er ferdig med utdannelsen. Det var ikke slik de hadde forestilt seg det, da de startet på høyskole eller universitet. Flere er usikre på om de kommer til fullføre utdannelsen dersom endringene blir innført…  (Artikkelen fortsetter nedenfor illustrasjonen…) 

Lærerstudenter bekymrer seg for framtiden. Skal - skal ikke...? Skolen kan snart bli noe helt annet enn det den var før de startet på lærerstudiet. (johnsteffensen. No)
 
En av dem som vurderer om hun i det hele tatt vil begynne å jobbe som lærer dersom det gjøres endringer i arbeidsåret, er Tine Borg. Til NRK Sørlandet sier hun blant annet: 

 – Jeg synes det er veldig synd at lærerne ikke blir vist den tilliten de tidligere er blitt vist.

Tine Borg er overbevist om at skolen kommer til å miste mange gode lærere dersom friheten innskrenkes slik KS ønsker.

– Jeg tror ikke man vil få de beste lærerne inn i skolen. Det kan bli konsekvensen.

Hun forteller at de foreslåtte endringene er den store snakkisen ved utdanningsinstitusjonene. Hun sier at mange lærerstudenter er engasjert i det som foregår:

– Vi vil ikke bare sitte og se på at beslutninger som gjelder vår framtid, blir tatt, og uttrykker studentenes store vilje til å demonstrere mot forslaget.

 Mange snakker om at det er andre ting i livet de har lyst til å gjøre. Utdannelsen kan brukes til mye annet.

Tatt i betraktning av at søkningen til landets lærerutdanningsinstitusjoner ikke er spesielt høy, og at mange søkere heller ikke er kvalifiserte, samt at frafallet under studiet er bekymringsverdig stort (to år ut i lærerutdanningen har én av tre studenter hoppet av, i følge Kunnskapsdepartementets tall fra mars 2014), pluss det faktum at mange eldre lærere snart går ut av yrket, så bør det virkelig bekymre arbeidsgiver og landets politikere samt samfunnet for øvrig at mange av dem som er under utdanning, faktisk vurderer å gjøre noe helt annet enn det å arbeide i skolen. En slik utvikling er lite fremtidsrettet – i tillegg til at bortfallet av nyutdannete lærere vil bli kostbart for landet.

 

La andre få vite om dette innlegget..