Verdens beste skole er fremdeles finsk, men norske læreres arbeidsgiverorganisasjon (KS) har ikke skjønt hvorfor…

Norske skoleledere disponerer 5 ganger så mye av lærernes arbeidstid som de finske skoleledere gjør. (www. Johnsteffensen. No)

Den finske skolen går for å være «verdens beste» – i hvert fall hvis en skal tro PISA-listen. Mange undrer seg over hvorfor skolesystemet er så bra i Finland; hva er det finnene gjør som andre nasjoner ikke får til? I disse dager rettes fokus mot norske lærereres arbeidsgiverorganisasjon, KS. Den organisasjonen mener at mer binding av lærerne er veien å gå. Da er det virkelig et paradoks at norske skoleledere allerede i dag disponerer lærernes arbeidstid fem ganger så mye som det finske skoleledere gjør.

Mer bundet tid er heller ikke veien å gå dersom en vil sørge for rekruttering til yrket. Tilstanden er ille nok fra før. Økt binding med inntil seks uker kommer til å øke flukten fra læreryrket. Økt binding gjør ikke skolen mer attraktiv, men det stikk motsatte.

Norske skoleledere - www. Johnsteffensen. No 

PS! Om du ønsker å dele plakaten med andre, f.eks. på Facebook, er det helt i orden! Kan deles fritt.

Se også flere plakater om KS sitt ønske om å binde mer av lærernes arbeidstid. Klikk her.

 

La andre få vite om dette innlegget..

One Comment on “Verdens beste skole er fremdeles finsk, men norske læreres arbeidsgiverorganisasjon (KS) har ikke skjønt hvorfor…”

  1. Takk til Odne som gjorde meg oppmerksom på en trykkfeil i den opprinnelige «plakaten» dvs. bildet over. Denne er nå korrigert. Tusen takk!
    John

Comments are closed.