Arbeidsgivers brutale behandling av danske lærere har ført til at 68% nå vurderer å slutte…

Om ks i norge velger samme uredelige strategi, er det grunn til å se pessimistisk på morgendagen. (www. Johnsteffensen. No)

Skolen i Danmark ble i 2013 endret slik KS vil i Norge

Nå ønsker 68% av lærerne seg bort fra skolen

Om ks i norge velger samme uredelige strategi, er det grunn til å se pessimistisk på morgendagen. (www. Johnsteffensen. No)Det er grunn til å frykte, jeg sier og skriver frykte, at norske KS har danske KL (Kommunernes Landsforening) som sitt store forbilde og premissleverandør. KS ønsker å få til noe tilsvarende med lærerne i Norge som KL gjorde i Danmark i 2013. I så fall har norske lærere grunn til å frykte månedene som kommer.

I Danmark gikk ikke KL i dialog med lærerne, i stedet endte forhandlingene med storstreik og lockout. Da arbeidskonflikten var et faktum, og den danske skolen var fullstendig lammet, lot KL være å respondere på lærernes tilbud og spørsmål underveis.

En kl-annonse mot egne ansatteDa skjedde det som trolig også kan komme til å skje her til lands. I stedet for at KL svarte på de danske lærerorganisasjonenes utspill, startet den danske arbeidsgiverorganisasjonen å kommunisere med offentligheten gjennom flere helsides annonser, der KL gikk til angrep på egne ansatte og serverte halvsannheter om de danske lærerne.

I annonsekampanjen hevdet KL at danske lærere kun underviste 16 timer i uken, og at eldre lærere hadde en måneds ekstra ferie.

Dette var en bevisst feilinformasjon fra KLs side all den tid de lot være å nevne andre forhold som også hørte inn under lærerjobben; timeforberedelser, kort- og langtidsplanlegging, rettearbeid, møtevirksomhet, rapportskriving, foreldremøter, elevsamtaler, lesetid med lesesvake elever, kurs og etterutdanning, teamarbeid etc.

Om KS i Norge velger samme uredelige strategi, er det grunn til å se pessimistisk på morgendagen. Vi får håpe at KS har større moralsk integritet enn som så, men vi føler oss ikke sikre. I Danmark fikk KL til slutt viljen sin i tospann med regjeringen som hadde satt seg som mål å kutte 12 milliarder danske kroner i offentlige budsjetter frem mot 2020. Regjeringens «moderniseringsreform» gikk blant annet ut på å øke antall undervisningstimer i skolen. Dermed hadde KL og den danske regjeringen samme insentiver, samme motivasjon, og lærerne ble sittende igjen med Svarte-Per.

Det er trolig samme taktikk KS legger opp til i Norge, for opptakten har så langt vært ganske lik den danske. På samme måte som i Danmark, har norske lærere til nå opplevd KS sine utspill som en hån og mistillit, samtidig som KS angriper lærernes rett til å ha reell innflytelse på sin egen arbeidsdag.

KS vil, som KL, at rektorene skal ha total styringsrett – uten at en skal måtte forholde seg til kollektive avtaler som f.eks. regulerer antall undervisningstimer, fordeling av tid til for- og etterarbeid, bunden og ubunden tid, etc. Lærernes tidsbruk skal i sin helhet avgjøres lokalt – av hver enkelt rektor. På samme måte som i Danmark.

Traumatisert lærerstand

I vårt naboland har i dag 68% av pedagogene vurdert å forlate lærerjobben etter at KL og den danske regjeringen kjørte over lærerne og ga dem arbeidsmarkedets mest rigide arbeidstidsregler.

Mye har dessverre endret seg i dansk skole, og Carsten Hogstad, tidligere lærer, skoleleder og forvaltningschef i Roskilde, skrev i Berlinske Tidende 18. mars 2014:

«Uanset hvor mange eller få lærere, der forlader deres job, er det måske allermest deprimerende, at vi efter KL og regeringens brutale behandling af lærerstanden, har fået skabt en kontraproduktiv kultur i skolen, en traumatiseret lærerstand, der mentalt er i kulkælderen, som mangler passion, gejst og arbejdsglæde.»

Svært stor fallhøyde for Erna Solberg

Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, uttalte følgende etter at arbeidstidsforhandlingene i Norge havarerte i slutten av januar: ”Vi registrerer at et Høyre-ledet KS svarer på regjeringens ambisjoner om et kvalitetsløft i skolen med forslag til arbeidstidsordninger som vil gjøre det langt enklere for kommunene å kutte i skolebudsjettene. Utdanningsforbundet kjemper for en arbeidstidsavtale som sikrer alle elever, uansett hvor i Norge de bor, lærere som er godt forberedt og har tid til å følge opp elevene sine”.

Og så var det dette med Erna Solbergs «drømmelærer»… Hvordan i all verden skal vårt lands statsminister få realisert sitt drømmelærerprosjekt dersom KS får det som de vil, og med sitt opplegg for norsk skole skaper danske tilstander med «…en traumatiseret lærerstand, der mentalt er i kulkælderen.»  For Erna Solberg og Høyre er fallhøyden stor. Virkelig stor! 

Kilder: folkeskolen.dk (Fagblad for undervisere) + velferdsstaten.no  

PS! Interessant lenke til Dansk Kommunikations Forum her 

Betydelig lærerflukt kan bli resultatet om ks får det som de vil i norsk skole...

 

La andre få vite om dette innlegget..