Barn til pynt

Barn til pynt, barn som ikkje lærer seg å arbeida, barn som lærer seg til å bli oppvarta... "

Barn til pynt…

Barn til pynt, barn som ikkje lærer seg å arbeida, barn som lærer seg til å bli oppvarta... "«Foreldre som har fornedra seg til å bli servicekontor for ungane sine, gjer den oppveksande slekt ei bjørneteneste. Barn som får alt, får aldri nok. Barn som veit prisen på alt, kjenner ikkje kostnadene på noko. Ungdommar som har flote opp som ein champagnekork på den norske velstandsbølgja dei siste tolv-femten åra, er dårleg rusta for internasjonal konkurranseutsetjing.»

(Asbjørn Kristoffersen, Bergens Tidende, 27. mars 2014)

 

La andre få vite om dette innlegget..