Hva bør et beredskapslager inneholde?

Hva bor et beredskapslager inneholde...

Hva bør et beredskapslager inneholde?

«Du er en del av Norges beredskap» stod det i brosjyren som ble distribuert til alle landets husstander tett oppunder jul i 2018. Påminnelsen var viktig, for det er nødvendig at vi tar våre forholdsregler i tilfelle en krisesituasjon oppstår. Mye av det som listes opp i trykksaken, kan man fint gjøre noe med. Så hva bør et beredskapslager inneholde?

Bl.a. ekstra mat (hermetikk, knekkebrød, kjeks etc.), en dunk eller to med vann, i tillegg til at medisinskapet/førstehjelpsskrinet er blitt supplert. Husk at man også bør ha jodtabletter dersom det skjer en atomhendelse, og det fins barn i husstanden.

Hvor godt forberedt er du på en krisesituasjon?
Hva bør et beredskapslager inneholde? Denne brosjyren fikk alle norske husstander like før jul 2018. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stod ansvarlig for innholdet. Hvordan er det med kriseberedskapen i ditt hjem..?

Utfordrende blir det for de som bor i nye hus uten alternative oppvarmingskilder. Vi må forberede oss på en strømløs tilværelse som kan strekke seg over flere dager. Derfor oppfordres man til å ha ved i beredskap, evt. gass eller parafin. Mange som bor i moderne boliger kommer til å slite på dette punktet, for hvis strømmen blir borte, hvilke alternativer har man da? Ofret vi alt på miljøsakens alter…?

Vi må heller ikke glemme å ha kontanter tilgjengelig. Husk at hvis strømmen går eller internett ikke virker, kan minibanker og nettbanker ikke brukes. Her er mange av oss blitt ganske sløve, vi som vippser, bruker terminaler, nettbank, smarttelefoner etc. for alt vi gjør. Om nettilgangen opphører eller saboteres, hvordan skal vi da kunne gjøre innkjøp, komme oss på jobb, flykte etc.?

Batterier bør man også ha, samt en radio som kan driftes av batterier i tillegg til vanlig strøm. En primus bør beredskapslageret også inneholde. Glem heller ikke fyrstikker og stearinlys.

Det er flere år siden Norges befolkning mottok ovennevnte skriv fra myndighetene, en brosjyre som minner oss om at vi er i en sårbar situasjon, og at verden ikke er blitt noe tryggere sted. Snarere tvertimot…

Les mer om hva bør et beredskapslager inneholde?

 

La andre få vite om dette innlegget..