Beredskap. Hvor godt forberedt er vi egentlig..?

Beredskap. Er vi egentlig godt forberedt...?

Den ubehagelige og nødvendige påminnelsen:

Verden er blitt et farligere sted. Det kan vi ikke lukke øynene for…

«Du er en del av Norges beredskap» stod det i brosjyren som ble distribuert til alle landets husstander tett oppunder jul i fjor. Påminnelsen er vel og bra, for det er nødvendig at vi tar våre forholdsregler i tilfelle en krisesituasjon oppstår. Mye av det som listes opp i trykksaken, kan vi fint gjøre noe med. Som det å ha ekstra mat i bakhånd og supplere medisinskapet. Dessuten kjøpe jodtabletter i tilfelle en atomhendelse.

Hvor godt forberedt er du på en krisesituasjon?
Denne brosjyren fikk alle norske husstander like før jul 2018. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stod ansvarlig for innholdet. Hvordan er det med kriseberedskapen i ditt hjem..?

Verre blir det for alle de som bor i nye hus uten alternative oppvarmingskilder. Vi må nemlig være forberedt på en strømløs situasjon som kan strekke seg over flere dager. Derfor blir vi oppfordret til å ha ved i beredskap, evt. gass eller parafin. Mange moderne boliger kommer til å slite på dette punktet, for hvis strømmen blir borte, hvilke alternativer har mange av oss da? Ofret vi alt på miljøsakens alter…?

Vi må heller ikke glemme å ha «kontanter» i bakhånd, står det i folderen. På dette området er vi faktisk blitt ganske sløve, vi som vippser, bruker terminaler, nettbank, smarttelefoner etc. for alt vi gjør. Om nettilgangen opphører eller saboteres, hvordan skal vi da kunne gjøre innkjøp, komme oss på jobb, flykte etc.?

Mange år siden sist

Det er mange år siden sist Norges befolkning mottok et tilsvarende skriv fra våre myndigheter, en brosjyre som minner oss om at vi er i en sårbar situasjon, og at verden ikke er blitt noe tryggere sted. Snarere tvertimot…

Historien kan gjentas

Men hvordan er det med landets beredskap som helhet? Hva med tilfluktsrom? Er disse ryddet og klargjort til en eventuell krise? Da Norge ble invadert 9. april 1940 disponerte vi to krigsskip – eller panserskip som de den gang ble kalt. Disse lå svært ustrategisk og utsatt til, i den samme havnen, og begge ble senket i løpet av minutter. Dermed var Norges sjøforsvar nesten borte.

Les også: Jodtabletter bør bli mye billigere

To store og gamle krigsskip var til ingen nytte da det gjaldt som mest i 1940. I dag har vi noen flere skip, men ikke tillitsvekkende mange. Ett av de fem største – og mest slagkraftige fartøyene – havnet som kjent i fjæresteinene i Øygarden og vil aldri kunne brukes mer. Dermed har Norge bare fire igjen. Vi har et langstrakt land, og det er mye som skal overvåkes og beskyttes i en eventuell krisesituasjon.

Vårt mest moderne forsvarsanlegg ble solgt til Russland

Et topp moderne forsvarsanlegg; det nyeste vi hadde, Olavsvern utenfor Bodø, ble solgt til et russisk selskap! Dermed disponerer russerne et gedigent, helt moderne, underjordisk forsvarsanlegg på norsk jord, et anlegg som kan skjule flere krigsfartøyer samtidig. Norge solgte Olavsvern etter først å ha svidd av milliarder på å bygge det. Russerne fikk det imidlertid svært billig, og jeg er overbevist om at de er strålende fornøyd med den handelen. Jeg spurte en av de som bor i nærheten av Olavsvern, hva russerne bruker anlegget til nå… Han svarte hånlig: Kunstutstillinger, blant annet…

Norges forsvarsevne må styrkes raskt!

Kjære politikere! Å selge et splitter nytt forsvarsanlegg til en fremmed makt som endatil ikke er vår allierte, var dustete, inkompetent og meget lite tillitsvekkende! Det var dessuten lite respektfullt overfor skattebetalerne og det landet dere er valgt til å styre. Det var også en hån mot det norske forsvaret som i dag ikke er godt nok rustet til å forsvare landet vårt. Vi som bor her, «er en del av Norges beredskap» konstaterer brosjyren. Det forstår vi. Men politikerne må snarest sørge for at Norges forsvarsevne også til sjøs styrkes. KNM Helge Ingstad er søppel og vil garantert aldri komme til å seile mer. Forsvaret ønsket seg opprinnelig seks slike skip. De fikk fem. Nå har de bare fire igjen… Og det er for lite!

Oppfyll NATOs krav om 2% 

Bestill nye fregatter snarest. Oppfyll NATOs krav om at 2% av BNP skal brukes til forsvar av landet. Vi har helt enkelt ikke råd til å la være. Det handler om vår frihet. I respekt for alle de som ofret sine liv for at vi skulle ha et trygt og godt land å bo i. Eventyrlandet Norge – «verdens kosekrok».

Min far skomakeren handler om skomakermester frank steffensen (1912-1980). Www. Johnsteffensen. No

 

La andre få vite om dette innlegget..

2 Comments on “Beredskap. Hvor godt forberedt er vi egentlig..?”

  1. Det var Nato som betalte for Olavsvern og ikke Norge. Olavsvern ble solgt til en Norsk firma som leiger det ut til et russisk firma.

    1. Hei, Ola. At den store, delvis underjordiske basen Olavsvern ble solgt i 2013 for bare 38 millioner kroner, er aldeles ubegripelig. Anlegget kostet rundt 4 milliarder(!) å bygge, og det var (og er) det eneste underjordiske forsvarsanlegget i Norge nord for Trondheimsfjorden. Ironisk nok ble handelen gjennomført når Jens Stoltenberg var statsminister. Det var et norsk firma som fikk tilslaget, men disse har så leid Olavsvern ut til et russisk selskap som driver med dokksetting av russiske forskningsfartøyer, skjult i de enorme fjellhallene… Byggekostnaden var et spleiselag med Nato, men Norge bidro også med en del rent økonomisk.Takk for ditt innspill, Ola! 🙂

Comments are closed.