Slik vil elevene stanse mobbing

Mobbing i skolen er ikke lett å bli kvitt. I denne artikkelen kan du lese hva elevene selv mener som skal til for å stanse mobbing.

Elevers egne forslag mot mobbing

– Pedagogisk dill stopper ikke mobbing

Mobbing i skolen er ikke lett å bli kvitt. I denne artikkelen kan du lese hva elevene selv mener som skal til for å stanse mobbing.For noen år siden spurte Bergens Tidende 350 elever om hvordan de ville stoppe mobbing på skolen. Det var sjuende, åttende og niende klasse som ble intervjuet, og mange av barna svarte at de syntes det ble alt for mye prat og lite handling. Noen mente endatil at voksne ikke har peiling, «de bare tror at de vet hva vi unge trenger, og hva som feiler oss. Men de vet jo ingenting…»

Slik kan mobbing bekjempes:

Elevene hadde mange forslag til hva som kunne gjøres for å stoppe mobbing i skolen. Her er noen av svarene:

♦ Mobberne må tas hardere; utvisning, politianmeldelse, etc.

♦ Voksne og medelever må begynne å bry seg mer.

♦ Trivselen på skolen må økes. Hvis friminuttene oppleves kjedelig, så har noen kanskje ikke annet å gjøre enn å mobbe noen.

♦ Lærerne bør være mer på vakt, høre etter hva som blir sagt.

♦ Det er viktig å få ting til sammen i klassen, slik som klasseturer. Da vil klassemiljøet bli bedre.

♦ Mindre klasser hadde hjulpet på lærernes oppmerksomhet mot alle elevene. Da får læreren bedre mulighet til å bli kjent med hver og en.

♦ Flere lærere bør ha inspeksjon samtidig.

♦ Opprett en «ikke mobb-kontrakt» i hver klasse. Dersom kontrakten overholdes, får klassen en belønning.

♦ Utvid fadderordninger til også å gjelde de større elevene, ikke bare de aller minste.

♦ Det nytter ikke med masse pedagogisk dill. Man kan ikke snakke om hvis og hva, eller se filmer fra NRK. Man må handle, gjøre noe konkret, prate og straffe mobberne, få dem til å forstå at «dette gjør man ikke!»

Anbefaling: «Lærer Bjørndals metode», klikk her. Uhyre effektiv og grunnleggende enkel. «Det er umulig å glemme en slik vekker, og det gjør noe med synet på ansvar resten av livet.» (Trine Eilertsen)  

 

 

La andre få vite om dette innlegget..