Regjeringen vurderer å fjerne spesialundervisning

Det kan bli slutt på vanlig spesialundervisning i skolen...

Regjeringen kan komme til å fjerne barns rett til spesialundervisning

Nordahl-utvalget vil fjerne retten til spesialundervisning. Regjeringen finner forslaget interessant. Nå bør politikerne ta til fornuft…

Spesialundervisning i skolen kan bli fjernet. Det får store konsekvenser for rundt 50 000 norske skolebarn. Ill. Www. Johnsteffensen. No
Talspersonene til barna som rammes av at retten til spesialundervisning fjernes, opplever regjeringens mål «som et gigantisk svik». De mener i stedet at spesialundervisningen bør styrkes.

Regjeringen vurderer å fjerne barns rett til spesialundervisning i skolen, og forslaget er sendt ut på høring. Begrunnelsen for å fjerne retten til spesialundervisning er blant annet «å spare ressurser». Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) støtter seg på Nordahl-utvalgets knusende kritikk av spesialundervisningen. Thomas Nordahl, som er leder for utvalget, hevder at spesialundervisning er sosialt stigmatiserende, og at barn som får slik undervisning, faller ut av fellesskapet og opplever seg som forskjellig fra andre. Barna risikerer å utvikle en identitet som gir et dårlig selvbilde, hevder han.

Nordahls mantra

Det er mye som kan sies om denne saken. Professor Nordahl har mye av «æren» for at norsk grunnskole det siste tiåret er blitt mye mer teoretisert, og at mange klasser i dag rommer betydelig flere elever enn det som var vanlig tidligere. Nordahl har år etter år hamret løs på sitt mantra om at antall elever IKKE har noe å si for elevenes læringsutbytte.

Les også: Lærerne slakter skolen…

Nå ser Thomas Nordahl at også ressurssvake barn og barn med lærevansker fint bør kunne tilegne seg nødvendig kunnskap i store klassefellesskap. Våre dagers spesialundervisning er etter hans mening et mislykket system. Den lovfestede retten til slik undervisning må derfor fjernes, lyder utvalgets konklusjon.

Spare penger

Politikerne har tidligere endret Opplæringsloven slik at den øvre grense for hvor mange elever lærerne skal måtte forholde seg til, ble strøket. Til tross for at mange forsøkte å snakke politikerne til fornuft, trumfet de gjennom lovendringen – også dette for å spare penger.

Nå er det spesialundervisningen som står for tur, og regjeringens intensjon om å fjerne de svakes rett til spesialundervisning, kommer til å ramme rundt 50 000 norske skolebarn som i dag er avhengige av tilrettelagt undervisning. 

Kunnskapsministeren har forståelse

Forslaget om å fjerne retten til spesialundervisning er altså ute på høring. Kunnskapsminister Sanner har uttrykt forståelse for at dagens spesialundervisning ikke fungerer godt nok, og at han høsten 2019 vil komme med en Stortingsmelding om dette.

Oppleves som et svik

Personlig mener jeg at professor Thomas Nordahl nå bør pensjonere seg. Han har alt for lenge fått bestemme alt for mye i skole-Norge, en fagperson som sparevillige politikere stadig refererer til, og som gir dem alibi for upopulære og uforståelige nedskjæringer og sparetiltak. Talspersonene til barna som rammes av at retten til spesialundervisning fjernes, opplever regjeringens mål «som et gigantisk svik». De mener i stedet at spesialundervisningen bør styrkes.

Skrot det meningsløse forslaget!

Det synet deler jeg hundre prosent. Alle elever har krav på tilpasset opplæring, og en del av barna klarer helt enkelt ikke å følge undervisningen når det fins 50 – 60 eller 70 klassekamerater i samme rom. Endatil betydelig mindre elevgrupper kan være problematisk for den som strever i skolehverdagen. Det fins mange årsaker til at noen faller utenfor i en slik setting, og det er bl.a. derfor retten til spesialundervisning blir redningen for en del. Nå kan altså denne retten bli fjernet, om regjeringen gjør alvor av høringsutkastet. Skrot dette meningsløse forslaget – og glem Thomas Nordahl en gang for alle. Han har gjort nok galt i norsk skole allerede! 

 

La andre få vite om dette innlegget..