Flere hundre millioner småfugler har forsvunnet

Denne fuglekassen ble satt opp i månedsskiftet mars/april 2015. Etter noen uker ble den hjem til en svart/hvit fluesnapper. Her er frontveggen tatt bort, og reiret kommet til syne. Fuglekassen ble rengjort og reiret fjernet for noen uker siden. Nå er fuglekassen klar for enda en fuglefamilie - eller to... Foto: john steffensen

I Europa er det blitt over 420 millioner(!) færre fugler i løpet av tretti år

Flere fuglearter i Europa er i ferd med å forsvinne for godt

Enda en variant basert på et fuglekasse-byggesett fra butikken rusta. Denne kassen er satt sammen av snart fem år gamle david i samarbeid med bestefar. Kassen settes opp nå i påsken. Foto: john steffensen
Enda en variant basert på et fuglekasse-byggesett fra butikken rusta. Denne kassen er satt sammen av snart fem år gamle david i samarbeid med bestefar. Kassen blir utplassert i påsken 2016. Foto: john steffensen

Det høres dramatisk ut, og for en del fuglearter er det slik, i hvert fall i Europa. De fugleartene som har hatt størst nedgang i løpet av tredveårsperioden er lerke, spurv, stær og åkerhøne. De fire artenes nedgang utgjør alene 90 prosent av av den totale fuglereduksjonen i Europa. Det gledelige er at sjeldne fuglearter, som en for lengst skjønte sto i fare for å forsvinne helt, har fått økt bestanden noe de siste årene. Årsaken er bl.a. at det er blitt truffet tiltak som beskytter fuglenes berettigelse gjennom juridisk vern og bevaring av fuglenes habitater.
 
Hovedgrunnen til den dramatiske nedgangen i Europas fuglebestand er bl.a. moderne, intensivt jordbruk og bortfall av områder der fugler naturlig hekker. Undersøkelsen bygger på fugledata fra 25 europeiske land.
 
 
Noe kan forhåpentlig vi som enkeltmennesker bidra med, blant annet det å sette opp fuglekasser. Jeg har tidligere skrevet flere innlegg om dette. Har du plass til en fuglekasse, og har lyst til å sette i en stand en bolig til en fuglefamilie eller to i egen hage (eller i et nærliggende naturområde), kan du enten bygge fuglekasser selv eller kjøpe byggesett – eller ferdige kasser i diverse butikker. Den hvite kassen på bildet er kjøpt hos Rusta og ble bygget av mitt barnebarn på snart fem år, et flott fellesprosjekt med bestefar. Dekoren er gjort etter at kassen ble satt sammen.
 
 
Kilde: Forskningstidsskriftet Ecology Letters
 

 

La andre få vite om dette innlegget..