Såmannen

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Til ettertanke

Såmannen

Johnsteffensen. No

Cirka en tredel av Jesu undervisning besto av «lignelser», små symbolske fortellinger som ble fortalt for å illustrere åndelige sannheter. Her er et utdrag fra en av dem…

«En såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre, noe seksti, noe tretti ganger det som ble sådd. Den som har ører, hør!»

«Så hør nå hvordan lignelsen om såmannen skal tydes: hver gang noen hører ordet om riket og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som ble sådd i hjertet. Dette er det som ble sådd ved veien. Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot og holder bare ut en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt: hundre, seksti, tretti ganger det som ble sådd.»

Teksten er fra Matteus-evangeliet 13, 3-9 og 18-23. Flere ord til ettertanke; klikk her.

 

La andre få vite om dette innlegget..