Så skal enden komme…

Ende. Foto pexels pixabay

Jesus sier:

«Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.»

(Matteus 24, 11-14)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto: Pexels (Pixabay)

Glem likevel aldri, You’ll never walk alone:

La andre få vite om dette innlegget..