Ta Gud på ordet

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Bibelord

«Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.» 

(Johannes 15.16)

Ta Gud på ordet!

Hadde ikke Gud først handlet for deg og med deg, hadde dine beslutninger hatt lite eller ingenting å bety, sier ukens bibelord.

Hva grunner din tro på? Er det på deg selv, din beslutning, din handling, ditt valg? I så fall vil det være grunn til mismot…

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. No
Klikk for mer…

Den kristne tro grunner seg på Kristus og hans beslutning og handling. Det sier ukens bibelord veldig tydelig. Da vi ble døpt, tok Gud beslutningen, det var han som handlet og tok oss til sine barn. Akkurat i det øyeblikket gjorde vi ikke stort, men Gud handlet… Når vi senere i livet tok et bevisst standpunkt til denne handlingen, ved f.eks. å regne deg som kristen, var din avgjørelse en reaksjon på den handlingen Gud gjorde i dåpen. Hadde ikke Gud først handlet for deg og med deg, hadde dine beslutninger hatt lite eller ingenting å bety.

Kristenlivet innebærer å gå ut med ordet og vitnesbyrdet. Gå ut og gi av deg selv, vær en god og omsorgsfull venn, vær inkluderende, fortell andre om frelsen…

Les også: Troen sitter ikke i hodet, troen sitter i hjertet

Bibelordet forteller oss at «da skal Far gi dere alt…». Vi skal ikke mangle noe! Tar du Gud på ordet, skal du i hvert fall ikke mangle frelsen, løftet om et evig liv hos Gud. Og da har du vel i grunnen alt, har du ikke…?   (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Jeg har to jordfabrikker i min hage; varmkompost og kaldkompost. Dette er varmkompostbeholderen. Www. Johnsteffensen. No
Slik varmkomposterer jeg og lager verdens beste plantejord… (klikk)

 

La andre få vite om dette innlegget..