Holdningen som avgjør

Ord fra bibelen hver søndag på johnsteffensen. No

Holdningen som avgjør.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoFør eller siden må alle mennesker ta standpunkt til Guds ord – enten godta det som sannhet, eller forkaste det som løgn.

I Bibelen kalles Jesus for Ordet. Derfor er det å bli kristen, å ta standpunkt til en person. Den som regner seg som kristen, tror på Jesus slik Bibelen forteller om ham. Den kristne bekjenner Jesus som sin Herre og frelser.

Derfor er det min holdning til Jesus, og alt han står for, som avgjør om jeg er kristen eller ikke. 

Den som regner seg som kristen, innrømmer at han trenger Jesus, at han behøver tilgivelse og må ha en redningsmann i livet – en frelser.  Men den kristne gjør mer enn som så; han eller hun benytter seg også av Jesus.  Det betyr at den kristne vender seg til Jesus med sine nederlag og seire, sorger og gleder, egne problemer og andres ve og vel. Jesus er Guds utstrakte hånd til menneskene. Troen på Jesus er å gripe fatt i denne utstrakte hånden, la den få løfte oss opp når vi faller, og la den få lede oss gjennom livet.

Jesus sier: «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.» Johannes 15.7

Les flere «Til ettertanke…»

Foto øverst på siden: Elia Pellegrini / Unsplash

Mai quiz av john steffensen. Foto matt lamers. Unsplash
Hvorfor ikke prøve interaktive «mai quiz». Klikk på bildet over.

La andre få vite om dette innlegget..