Kvinnen ved brønnen

Ved bronnen

Bibelord

«Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?»

(Johannes 4, 29)

Sitatet tilhører en samaritansk kvinne med et heller tvilsomt rykte. Hun følte på skammen, og derfor gikk hun til brønnen midt på dagen da solen stekte som verst. Hun valgte tidspunktet fordi det ikke var så mange ved vannkilden da. Men hun fikk bange anelser da hun denne dagen så en mann som satt der. Det var Jesus, og han snakket til henne på en respektfull måte. Han fordømte henne ikke, han gjorde henne ikke mer skamfull enn hun allerede var. Tvertimot. Samtalen mellom de to ved brønnen resulterte i en totalforvandling for kvinnen. Hun ble svært oppglødd og skyndte seg inn til byen og fortalte om den fantastiske mannen hun hadde møtt. Og hun undret seg med rette: «Han skulle vel ikke være Messias…?»   (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst:  regenwolke0  (Pixabay)

Eller sunget av Mahalia Jackson:

La andre få vite om dette innlegget..