Hør på din far!

Hor pa din far. Foto ambermb pixabay

Bibelord

«Hør på din far, som ga deg livet, forakt ikke din mor når hun er blitt gammel!»

(Salomos ordspråk 23,22)

Jeg kom til å tenke på noe jeg fant under opprydning for noen år siden. Synes det er et artig apropos til ovennevnte bibelord. Det er rart med det, men synet på far og mor endrer seg gjerne avhengig av hvilken fase i livet man befinner seg i. Det forteller følgende tekst ganske treffende:

En sønns tanker om far:

8 år gammel: «Min far er meget klok, han vet alt!»

14 år gammel: «Min far er likevel ikke så klok som jeg trodde, det er faktisk en del han ikke vet.»

18 år gammel: «Nå har jeg skjønt at min far i grunnen vet ganske lite, jeg vet mer enn han.»

22 år gammel: «Far er skikkelig gammeldags, han er nærmest litt dum. Han forstår ingen ting av hvordan vår generasjon tenker. Han er stort sett bare irriterende.»

30 år gammel: «Jeg lurer på om far likevel har litt rett av og til…»

40 år gammel (kanskje etter at far er død): «Det er litt merkelig, men jeg oppdager stadig oftere at far virkelig var fornuftig. Han var egentlig en klok mann. Mange ganger hadde han så rett, så rett.»

50 år gammel: «Nå forstår jeg hvordan far tenkte… Han var i sannhet både klok og god! Nå ser jeg tydelig at far gjerne ville lære meg det riktige i livet. Om jeg bare hadde kunnet takke ham for det…»

(JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst: ambermb (Pixabay)

 

La andre få vite om dette innlegget..