Lærerne bør tjene mer, men det ville han ikke å si høyt…

Norgeshistoriens lengste laererstreik. Illustrasjon ricardo mortl unsplash

D gerd altmann.Den tidligere kunnskapsministeren fra Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, sier i dag til TV2 Nyheter at han «synes lærerne burde tjene mer», men at han «aldri ville ha sagt dette da han var politiker.» Torbjørn Røe Isaksen var kunnskapsminister fra 2013 – 2018, og bl.a. arbeids- og sosialminister fra 2020 – 2021. På Stortinget startet han sin karriere i 2009.

Det er virkelig ugreit at Isaksen aldri tok konsekvensen av sitt syn på lærernes lønninger mens han fremdeles var minister og i posisjon til å kunne gjøre noe, ikke minst innad i regjeringen. Vel vitende om at læreryrket er under press, fordi stadig færre ønsker å ta denne utdannelsen, valgte Høyre-politikeren å ikke gjøre noe som helst med det som er det viktigste rekrutteringstiltaket, nemlig lønn.

En skoleleder i Bergen kommenterte mitt forrige innlegg om lærerstreiken slik: «Det er skremmende å stå midt oppi dette og se på utviklingen både når det gjelder rekruttering til yrket og de utfordringer og krav som ligger til profesjonen».  

En av de streikende lærerne sa dette til TV2 Nyheter: «Jeg tror mange lærere vil slutte. Spesielt de med lang erfaring og høy utdanning. Det oppleves som at streik ikke er et reelt kampmiddel lenger.» 

Politikerne har virkelig lovet lærerne mye. Da KS i 2004 overtok forhandlingsansvaret for lærerne, var løftene store og mange både fra politikere og KS. Lærerne ble forespeilet at kommunene kom til å være sitt ansvar bevisst, og at de ikke hadde grunn til å frykte for sine lønns- og arbeidsvilkår. Lærernes skepsis til dette var stor, og ettertiden har vist at lærerlønningene etter KS sin inntreden har sakket kraftig akterut. Det har toppet seg ved de seks (!) siste oppgjørene som alle har gitt lærerne dårligere lønnsutvikling enn andre yrkesgrupper, noe KS også innrømmer.

Oppskriften er imidlertid enkel: Skal det satses på elevene,  det satses på lærerne!

Illustrasjonen øverst på siden: Ricardo Mortl (Unsplash). Bokstaven D: Gerd Altmann (Pixabay)

Gi laerere og helsepersonell et skikkelig lonnsloft na. Www. Johnsteffensen. No

 

 

La andre få vite om dette innlegget..