Hjernen – Visste du dette…?

Det rare er at når det er noe vi skal lære, når vi setter oss ned og anstrenger oss for å huske noe, da er det som en sperre faller ned og blokkerer for hukommelsen, og så glemmer vi det meste... Men det er ikke alltid slik... (www. Johnsteffensen. No)

Et kort glimt inn i hukommelsens forunderlige verden

Slik lærer vi – Slik husker vi

Hjernen rommer mer enn vi tror. Antall hjerneceller er nær 100 milliarder, langt flere enn det fins mennesker på jorden.

Det rare er at når det er noe vi skal lære, når vi setter oss ned og anstrenger oss for å huske noe, da er det som en sperre faller ned og blokkerer for hukommelsen, og så glemmer vi det meste... Men det er ikke alltid slik... (www. Johnsteffensen. No)Det er ikke alltid at det føles slik, spesielt ikke når en har mye å forholde seg til enten en går på skole eller fyller arbeidsdagen med andre gjøremål. Det er mye som skal på plass i hodet.

Når vi lærer, skjer dette i et samspill mellom to deler av hjernen, den bevisste og den underbevisste. Det som skal læres, må først gjøres bevisst. En må ha det inn i kortidshukommelsen.

Neste steg er å få kunnskapene over i langtidshukommelsen. I sistnevnte er det plass til å lagre nesten ubegrensede mengder kunnskaper, ferdigheter, følelser og alt en har av andre minner.

Fremdeles er det et mysterium hvordan hjernen takler alt dette. Egentlig er det ganske rart at vi husker mennesker og hendelser fra mange år tilbake, mens andre minner er søkk borte. Gode og dårlige minner bærer vi med oss hele livet – uten at vi har gjort noe spesielt for å huske dem. Andre hendelser kan derimot fort være glemt.

Det rare er at når det er noe vi skal lære, når vi setter oss ned og anstrenger oss for å huske noe, da er det som en sperre faller ned og blokkerer for hukommelsen, og så glemmer vi det meste…

Men hendelser som vi husker lenge, er ofte opplevelser som det knytter seg en eller flere sterke følelser til. Følelsene som ble mobilisert sammen med det som hendte – eller det en foretok seg, gjør det mye lettere å huske opplevelsen i lang, lang tid. Slike følelsesladete minnespor er vanskelig – eller kanskje umulig – å slette fullstendig fra hjernens harddisk.

Les også: Derfor blir det tyngre å lære seg nye ting når man blir eldre

 

La andre få vite om dette innlegget..