Bloggført om Bilpakken og særnorske tiltak

Meningsløst med særnorske bilavgifter som rammer urettferdig... Www. Johnsteffensen. No

De fleste i dette landet kjører ikke bil fordi de synes det er artig, men fordi det er nødvendig i hverdagen. Dessverre er det slik at mange politiske partier oppfører seg som om alle nordmenn bor i tettbygde strøk eller i store byer. Miljøtiltak, som f.eks. økte avgifter på drivstoff, samt diverse fritak for elektriske biler, rammer hardest dem som bor i distrikts-Norge. Og her tror jeg politikerne skal vokte seg vel, for vi er mange i dette landet som ikke har tilfredsstillende kollektivtilbud utenfor stuedøren. Selv undertegnede som endatil bor i Norges nest største by, har et svært dårlig kollektivtilbud å ty til. Siste bussen ankommer hjemmet kl 15.40, og i helgene fins det ingen busser i det hele tatt. I så måte blir bilen ikke bare nyttig, men også nødvendig. Slik det er for svært mange andre mennesker i dette landet også.

Bloggført - dette mener john steffensen
Bloggført 5. Desember 2016: kommentar til bilpakken i statsbudsjettet for 2017

Ser en på Statsbudsjettet for 2017 som plugges gjennom i Stortinget 5. desember etter å ha vært gjenstand for diverse tautrekninger mellom regjeringspartiene og deres støttepartier, bærer regjeringens håndtering av bilavgifter, bilpakke etc. tydelig preg av at partiene bereder grunnen for neste års Stortingsvalg. Høyre og Frp har kjempet for å styre unna de mest upopulære grepene bl.a. en betydelig økning av avgifter på fossilt drivstoff. Påplussinger er blitt foretatt, men ikke i den størrelsesorden som de små støttepartiene hadde ønsket seg. Lille Venstre har enda en gang klart å få sine mye større medspillere til å danse etter partiets pipe. Vi er mange som begynner å bli lei av at et så lite parti skal få viljen sin så mye som de ofte gjør, som med flyseteavgiften og plastposeavgiften (sistnevnte ble heldigvis ikke noe av fordi den var lite gjennomtenkt og bar preg av å være et «nachspiel-påfunn».).

Det skal i følge budsjettet fremdeles være fritak for engangsavgift på el-biler, og momsfritaket for samme biltype skal holde frem til 2020. Nå legges det imidlertid opp til at elbiler skal betale halv pris på ferger og bomveier, et miljøtiltak som blir innført først og fremst fordi det er så mange som kjører el-bil, noe som fører til en svikt i finansieringsgrunnlaget for såvel veibygging som bybaneprosjekter etc. Når Staten svir på pungen, fordi pengestrømmen uteblir, må miljøargumentene vike. Da blir det plutselig ikke så viktig med miljø lenger, for det er pengene som styrer det meste i dette landet. På den annen side blir det de rikeste – som fra før har fått betydelige skattelettelser av denne regjeringen, som også nyter godt av de største avgiftsreduksjonene. De dyreste og største «miljøbilene» er de som får det største «miljø-prisavslaget». 

Les også: Baklengs politikersaltomortale. Igjen!

Med dette som bakteppe skal norske politikere vokte seg vel for ikke å bli opplevd som så arrogante og virkelighetsfjerne at folk flest vender dem ryggen. Politikerforakten er stor fra før, og ikke minst i 2016 har verden sett flere eksempler på hva politikerforakt kan føre til når det gjelder folkeavstemninger og valg i ulike deler av verden, også i land det er naturlig å sammenligne seg med.

Folk flest – ikke bare de som bor i distriktene – har problemer med å skjønne at det er norske bileiere som skal redde kloden. Når vi ser på bilparken i en del andre land – også her i Europa, virker den norske avgiftspolitikken sær, tilfeldig og lite gjennomtenkt, en politikk som mest av alt går ut over dem som bor i distriktene, og som ikke kan gjøre nytte av elbilene som brukes i tettbygde strøk. Mange nordmenn begynner for alvor å bli lei av politikernes gjentatte vingling, som dieselbilene de samme politikerne oppfordret folk til å kjøpe for seks-syv år siden, fordi disse var mer miljøvennlige enn bensinbilene, og hybridbilene som skulle være meget miljøvennlige, men som plutselig ikke er det lenger. Nå kaller de samme politikerne fremkomstmidlene for «tøyse-hybrider»…

Og om noen år kan politikerne trolig ta inn over seg at det å produsere el-biler faktisk er mer miljøbelastende enn det å fremstille konvensjonelle kjøretøy. Flere eksperter har fremholdt at det er mye mer miljøbelastende å produsere – og senere også destruere el-biler, enn det er å gjøre det samme med konvensjonelle kjøretøy.

Forstå det den som kan! Jeg gjør det ikke! Bloggført 5. desember 2016

La andre få vite om dette innlegget..