Jodtabletter bør bli mye billigere

Dessverre vil mange barnefamilier ikke kjøpe disse på grunn av den stive prisen.

Hvis katastrofen rammer oss. Hva da?

Vær alltid beredt. Men er vi egentlig det..?

Mener at myndighetene burde ha gjort mer

Noen uker før jul fikk samtlige husstander en liten brosjyre i postkassen. «Du er en del av Norges beredskap» lød budskapet. Den lille trykksaken var viktig nok, men jeg frykter at mange ikke har mottatt eller tatt inn over seg innholdet. Brosjyren minner oss om at vi står overfor nye utfordringer som nasjon, og at sivilbefolkningen derfor må ta sine forholdsregler i tilfelle kritiske situasjoner oppstår. Det vises først og fremst til klimautfordringer og gamle atomkraftverk i Europa. Men også nye sikkerhetsmessige utfordringer og terror nevnes. Alle nordmenn må ta høyde for at ting plutselig kan endre seg, og da gjelder det å være forberedt.

Viktig brosjyre forsvant i julestria

Alle mennesker i norge må ta høyde for at bl. A. Mat, vann, strøm og medisiner kan bli mangelvare.
Alle mennesker i norge må ta høyde for at bl. A. Mat, vann, strøm og medisiner kan bli mangelvare. Foto ved dsb.

Det er mye som kan sies om den lille trykksaken. Bl.a. er det merkelig at den ble utsendt på samme tid som folks postkasser bugnet av reklameaviser o.l. som skulle friste oss til gjøre juleinnkjøp. En annen ting er at mange husstander i dag har reservert seg mot uadressert reklame i postkassen, og dermed kan det hende at den viktige brosjyren ikke nådde frem til alle. Jeg har snakket med en del personer, og de fleste av dem ser spørrende ut når jeg referer til trykksaken som de verken har lest eller sett snurten av. Det er bekymringsfullt.

Jodtabletter som de fleste må ha

Alle bør ha et beredskapslager av mat + vann + batterier + lommelykt + batteriradio (DAB+) + jodtabletter m.v. står det bl.a. i brosjyren. Jeg vil i denne omgang stanse opp med jodtablettene. Disse bør helst inntas senest 4 timer etter at landet er blitt utsatt for radioaktivt nedfall. Jodtablettene skal beskytte mot følgeskader av nedfallet, dvs. kreft i skjoldbruskkjertelen. Kjertelen er spesielt utsatt hos barn, og derfor er det viktig at barna får i seg jodtabletter innen tidsfristen.

Jodtabletter blir ikke prioritert

Jodtabletter. Faktaboks om hvorfor man bør ha dette i hjemmet. Www. Johnsteffensen. NoMyndighetene har nå gjort tablettene tilgjengelig på apotek, uten resept. Problemet er at jodtablettene har en alt for stiv pris. 10 tabletter koster rundt 300 kroner, og jeg føler meg ikke trygg på at barnefamilier vil prioritere innkjøp av slike tabletter uten at de føler at dette er nødvendig. Det er så mye annet barnefamilier må bruke penger på. Den høye prisen virker ubegripelig, ikke minst fordi disse tablettene var noe som myndighetene opprinnelig hadde tenkt å dele ut gratis ved en atomhendelse. Tablettene må altså inntas innen 4 timer, og det var derfor uhensiktsmessig at nesten nesten samtlige tabletter befant seg på et hovedlager i Oslo, mens resten var i Bergen. Der hadde tablettene stått lagret i mange år, helt til et lyst hode fant ut at dette ikke var lurt dersom radioaktivt nedfall plutselig rammet befolkningen. Da ville det oppstå en umulig distribusjonsoppgave, dersom hele befolkningen skulle nås innenfor den knappe tidsrammen.

For dyre tabletter

Dermed ble det bestemt at alle skulle få tilgang til tablettene ved å kjøpe dem reseptfritt på apotek. I nevnte brosjyre hører jodtabletter med til det beredskapslageret som alle innbyggere i Norge bør ha. Men ikke alle har fått med seg dette, for informasjonen har vært for dårlig. Dessuten er tablettene for høyt priset. Jeg mener at de burde ha vært gratis, slik tanken opprinnelig var, eller solgt til en betydelig lavere pris på apotekene, f.eks. 30 kroner.

De fleste er neppe forberedt

Jeg kjenner ingen som har kjøpt disse tablettene. Om det er representativt for befolkningen vites ikke, men jeg føler meg rimelig trygg på at alt for mange barnefamilier ikke har anskaffet disse tablettene ennå. En liten trykksak blant hundrevis av andre, er langt fra tilstrekkelig for å opplyse folk i 2019. Hvis en katastrofe rammer landet vårt, vil det være tusenvis av andre utfordringer for samfunnet, og det vil neppe være tid og infrastruktur nok til at alle nødvendige tiltak kommer på plass innenfor de korte tidsrammene.

Vi kan ikke fortsette å stikke hodet i sanden og late som ingen ting.

Norge har nettopp fått en beredskapsminister. Dette er nytt, og det er i utgangspunktet bra. Hun har en enorm oppgave foran seg. Vi får håpe at befolkningen etter hvert oppdager at beredskap skal og må gis et høyere fokus. Vi kan ikke fortsette å stikke hodet i sanden og late som ingen ting. Vi lever i en farlig verden, og det må vi ta inn over oss enten vi liker det eller ei. Så enkelt. Og så krevende.

Du vil trolig ha glede av å lese «Historien former vår fremtid»

 

La andre få vite om dette innlegget..

2 Comments on “Jodtabletter bør bli mye billigere”

Comments are closed.