Ytringsfriheten får ikke knebles!

Ytringsfriheten knebles

Ytringsfriheten er grunnlovsfestet, og den får ikke knebles!

Ytringsfriheten kneblesProfessor Frank Aarebrot er svært tydelig på at ingen politikere eller byråkrater har anledning til å frata offentlig ansatte deres grunnlovsfestede rett til å ytre seg i aktuelle saker som også gjelder deres arbeidsområde. Han oppfordrer bl.a. lærere og rektorer om å «kaste av seg den munnkurven som myndighetene har utstyrt dem med.»

Til bladet «Utdanning» kommer professor Aarebrot med følgende råd: «Unngå å nedtegne kritikken på skolens eller kommunens brevpapir, bruk ditt eget private. Unngå å undertegne det kritiske innlegget i avisen eller på nettet med konkret arbeidsplasstilhørighet, som skolens navn. Skriv heller navnet ditt og «lærer» eller «cand.philol». Da kan du ikke tas for å blande kortene på en utilbørlig måte, og det spiller ingen rolle om alle som ser innlegget, vet hvem du er!»

Ytringsfriheten kneblesFrank Aarebrot er også krystallklar på at fagforeningene skal backe opp om ethvert medlem som frykter represalier fra sin arbeidsgiver, f.eks. hvis en arbeidstaker står i fare for å bli fratatt noen av sine borgerrettigheter. Professoren er tydelig på hva som er årsaken til at f.eks.skolemyndighetene prøver å føre kontroll og kneble såvel lærere som skoleledere: Det er New Public Management (NPM) og Programme for International Student Assessment (PISA) som i følge Aarebrot er «ideologier for mistillit». Han synes det er uhørt at det ofte er alle, elevene inkludert, men lærerne unnatt, som står fritt til å uttale seg om skolen og dens tilstand. Dette er ikke i overensstemmelse med ytringsfriheten – og den er grunnlovsfestet!

En annen kapasitet på området, Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett, sier til samme blad at «det er ulovlig å pålegge kommunalt ansatte taushetsplikt i form av «offentlighetsreglement» eller lignende.» Han hevder dessuten at «behovet for ikke å provosere politisk ledelse, har fått sette altfor stort preg på den faglige virksomheten.»  Begge professorene er samstemte i at profesjonsorganisasjonene (fagforeningene) «må bli mer opptatt av profesjonens rett til å delta i den offentlige debatten!»    

La andre få vite om dette innlegget..

One Comment on “Ytringsfriheten får ikke knebles!”

  1. Godt sagt 🙂 Vi lærere er oppdratt til¨å ikke ytre oss offentlig fordi da kan vi miste jobben vår …. Og det vil vi jo ikke, så derfor holder vi heller munn …

Comments are closed.