Visste du dette, egentlig…?

Om livsfaseorientert personalpolitikk og seniorer

Til deg som vet nesten alt…

 

50 øringer til kreftforeningenVår minste betalingsenhet, 50-øringen, utgår som gyldig betalingsmiddel 1. mai 2012. Kreftforeningen har avtale med alle landets banker om å ta i mot 50-øringer i perioden rett før og like etter at 50-øringen ikke lenger kan nyttes som betalingsmiddel. Hvis mange benytter seg av å levere 50-øringer øremerket Kreftforeningen, vil foreningen bli tilført betydelige midler bare gjennom denne ene aksjonen. Anbefales!

 

 

 

 

Lærere gir seg lenge før 67 årsgrensenÅ gå av med alderspensjon, som skulle være det normale i arbeidslivet, er et særsyn i skoleverket. I 2000 og 2001 var det bare rundt 4 av 100 lærere som gikk av med ordinær alderspensjon. Tre av fire kvinner i samme yrke gikk av med uførepensjon. Lærerne var i 2001 i snitt 56,5 år gammel da de forlot yrket (pensjonist, arbeidsufør…). I 2006 var snittalderen for alle typer pensjonister i skoleverket steget til 60,4 år. Fremdels er det uførepensjoneringen før 60 år som er den største utfordringen når det gjelder å heve lærernes gjennomsnittsalder for pensjonering.

 

SaltSalt har ingen innvirkning på blodkolesterolet, men hos enkelte gir salt høyere blodtrykk, noe som ikke er særlig bra. Kokekaffe øker kolesterolet. Bytt derfor til filter- eller pulverkaffe!

 

 

 

 

 

Omega 3 eller tran er utmerket for hjertet!Antioksidanter beskytter mot hjerte- og karsykdommer og utvikling av langt de fleste kreftformer. Antioksidanter fins bl.a. i vitaminer og flavenoider. Begge disse gruppene er naturlig til stede i frukt og grønnsaker. Kosttilskudd i form av mineraler, vitaminer eller antioksidanter, hvitløkskapsler m.m. har ikke effekt mtp. hjerte- og karsykdommer. Kun ett kosttilskudd har god dokumentert effekt i så måte: Omega 3 (EPA og DHA). 1 spiseskje tran daglig anbefales! 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..