Lever vi i endetiden?

Lever vi i endetiden? Www. Johnsteffensen. No

Endetiden
Når er endetiden? Er den nå? Er vi de siste generasjoner på jorda?

Vi er ikke de eneste i historisk perspektiv som har følt at enden er nær, at Bibelens profetier om den siste tid er i ferd med å gå i oppfyllelse. Vi ser rundt oss, og vi føler at vi daglig får en påminnelse om at endetiden rykker nærmere. Men gjør den virkelig det? Eller blir vi enda en generasjon som går i graven uten å ha opplevd Bibelenes varslede apokalypse?

Ett er sikkert, i den grad noe skal ta slutt, er vi i hvert fall nærmere enden enn noen andre mennesker noensinne har vært. Vi vet bare ikke når det kommer til å hende, men at det skjer, synes de fleste å være enige om. I hvert fall langt på vei… Vi mennesker er i dag i stand til å ødelegge planeten vår mange ganger, skyte den sønder og sammen om og om igjen. Menneskene har lagt grunnen for sitt eget endelikt. Men kommer vi til å være vitner til at så skjer? Lever vi egentlig i endetiden..?

Guds Ord lærer oss at vi må være beredt når den tiden kommer. Vi er blitt advart om at det skjer når vi minst venter det: «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam» skrev Johannes i Åpenbaringen 16. kap. 15. vers. Den samme Johannes som fikk æren av å skrive den siste boka i Bibelen, et profetisk dokument om det som kommer til å skje i endetiden. I denne delen av Bibelen åpenbarer Gud sin plan for de siste tider, en visjon han gir til Johannes. Det er denne visjonen Johannes formidler til sine lesere. Her får vi et glimt inn i fremtiden, om den enormt vanskelige perioden som venter menneskene, men som like fullt kommer til å få en lykkelig utgang for noen, fordi Gud til sist vil seire over det onde og ødelegge det for alltid. Åpenbaringen blir derfor både en advarsel og en trøst. Bilde- og symbolspråket i Johannes åpenbaring kan være vanskelig å begripe. Det eneste vi vet er at jordas nåværende ordning en gang i fremtiden skal opphøre, og at Gud deretter kommer til å opprette et fullkomment rike der de rettferdige, de som tror på Guds Ord og følger Hans vilje, skal få sin lønn.

Kan hende lever vi i endetiden… Kan hende er det nettopp vi som får oppleve det som Johannes profeterte om, de syn som Herren ga ham. Hvis vi blir en del av endetids-scenariet, må vi forberede oss på svært harde og betydelige prøvelser som de fleste neppe kommer til å overleve. Men kanskje blir det heller ikke dagens generasjoner som setter punktum for verdenshistorien slik vi kjenner den. I så fall er vi ikke de eneste som er blitt forledet til å tro at dommedags-slaget på Harmageddon i Syria er nært forestående, de voldsomme og total-ødeleggende krigshandlingene som i følge Johannes Åpenbaring 16, 16 skal bli det siste slaget på jorda. Vi er i hvert fall blitt advart…

La andre få vite om dette innlegget..