Bompenger. Det er på høy tid at politikerne besinner seg…

Bompenger vil på sikt skape et enda større klasseskille i norge. De aller fleste vil ikke ha råd til å eie eller kjøre egen bil...

Bompenger – det politikerskapte klasseskillet

De rike gleder seg over bruken av bompenger: Så fint at politikerne rydder vei for oss…

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er blant dem som ivrer for enda mer bruk av bompenger, masse bompenger! MDG hevder at økt bruk av bompenger «er bra for de som ikke har råd til å eie og bruke bil til daglig». I Oslo har MDG sin miljøskatt-iver resultert i en betydelig økning av antall bomstasjoner og mye mer bompengeinnkrevning. Det lille partiet ser for seg at det aller meste av disse inntektene blir brukt på kollektivtransport i stedet for motorvei. Dermed kan mange flere forflytte seg enkelt og billig. «Slik skapes en grønnere og mer menneskevennlig by», hevder MDG. 

Partiet møter imidlertid stor motstand. Mange er med rette opprørt over MDG sin politikk, en politikk som i bunn og grunn lar de rike få alle fordeler. De velstående kan med MDG sitt system snart kjøre køfritt, for rikingene lar seg ikke skremme av økte avgifter o.l., utgifter som de endatil kan utgiftsføre som fradrag i inntekten. De priviligerte kjører gjerne firmabil, og dermed blir det andre enn de selv som betaler for bompasseringene. 

Det kan ikke være tvil om at bompenger treffer svært usosialt, fordi alle betaler like mye – uansett om de trenger bilen eller ei, og uavhengig av den enkeltes inntekt og formue. I Norge arrangeres det stadig flere protestaksjoner mot økt bruk av bompenger og stadig stigende bompengesatser. Nok er nok, heter det, og det er ikke vanskelig å si seg enig i dette. Nå er det på tide at politikerne besinner seg, for fortsetter denne politikken, vil de om litt skape et enda større klasseskille i landet vårt. Om noen år kan det være slik at Hvermannsen faktisk ikke har råd til å eie eller kjøre egen bil, mens de som har god økonomi og diverse fradragsberettigede ordninger, vil sole seg i glansen over å kunne kjøre køfritt i sine kostbare doninger på et overdimensjonert veisystem lagt til rette for dem av grønne politikere som gjerne ville at folk flest skulle bli strålende fornøyd med at buss, trikk og tog hadde flere avganger enn før. Dream on!   

La andre få vite om dette innlegget..