Elkjøp og Bring med slett montering

Komfyrstopsel horribelt utfort av fagfolk. Foto johnsteffensen. No

Elkjøp og Bring sin montering; useriøs, ulovlig og brannfarlig!

Komfyrstopsel innvendig
Elkjøps «fagmann» monterte komfyrstøpselet feil og brannfarlig. Strekkavlasteren skal klemme hardt over den hvite kappen. Slik montøren utførte oppdraget, kunne de tre ledningene (a-b-c) svært lett beveges frem og tilbake, i tillegg til at skruene a og b ikke var godt nok strammet (teitet). Foto: john steffensen

To firmaer på internett  hadde følgende advarsel: «OBS: Produktet skal installeres av autorisert elektriker.» Så vidt jeg vet, er ikke dette helt korrekt, for man kan gjøre jobben selv (inntil 25A støpsel) hvis man vet hvordan koblingen skal gjøres. 

Men det visste tydeligvis ikke montøren som Elkjøp og Bring i fellesskap vartet opp med da vi fikk tilsendt vår nye komfyr. De to bildene viser hvordan «fagmannen» utførte sitt arbeid. Dette er ikke bare horribelt, det er direkte brannfarlig!

Les også «Fagfolk» som ikke var fagfolk

Mangelfull opplæring?

Om denne form for elektrikerarbeid er representativt for tranportøren som intallerer komfyrer i Elkjøps navn, vites ikke. Men i vårt tilfelle er det opplagt at den hyggelige montøren umulig kunne ha fått noen tilfredsstillende opplæring, og at han derfor monterte støpselet hinsides all fornuft.

Kunne blitt et arnested for brann

Jeg har en skade i hånden som gjør det vrient for meg å gjøre denne type arbeid, derfor betalte jeg 200 kroner til Elkjøp for at støpselet skulle bli montert forskriftsmessig ved levering. Men montasjen ble altså fullstendig skivebom! Jeg måtte gjøre jobben om igjen selv, for vi kunne ikke risikere at koblingen skulle bli et arnested for kortslutning og brann.

Les også Produktsjefen hadde ikke peiling på produktet

Bring burde ikke hatt lov

Det er skremmende og uforståelig at Elkjøp kan overlate denne type arbeid til Brings sjåfører. De er ikke fagfolk når det gjelder installasjon, og derfor burde de heller ikke hatt lov til å utføre slike oppdrag med mindre de får adekvat opplæring. 

Komfyr-montering på lasteplanet

Selve monteringen opplevdes i tillegg useriøs. Den ble gjort på lasteplanet etter at ledningen var dratt frem fra komfyremballasjen. Strekkavlasteren (bildet) var ikke skrudd til i det hele tatt. Arbeidet med denne var heller ikke utført forskriftsmessig fordi strekkavlasteren skal klemme over ledningenes hvite kappe og ikke som på bildet. I tillegg var skruene A og B ikke strammet til 100%. En skremmende opplevelse!

Dessverre ikke første gang

Det hører med til historien at jeg fikk installasjonspengene igjen av Elkjøp som ikke var fornøyd med Bring-sjåførens arbeid. Problemet er at dette ikke er første gangen at Elkjøps «fagfolk» gjør en dårlig jobb. Les bare her.

Les også Falsk trygghet fra fagfolk

Er11 www. Johnsteffensen. No quiz pa quiz...

La andre få vite om dette innlegget..