Partilederdebatten på Gardermoen – En ujevn forestilling

Min mening om partilederdebatten på nrk 17. Januar 2019. Www. Johnsteffensen. No

Partilederdebatten 17. januar 2019

Noen partiledere overbeviste, men flere av dem hadde ingen god dag på jobben

Det er faktisk lenge siden jeg sist så en partilederdebatt i fjernsynet. Jeg har stort sett nøyet meg med å høre politikernes innspill på radio. Det fins mye godt stoff på radio. Det er et undervurdert medie.

Men denne torsdagskvelden – like etter at det nye regjeringssamarbeidet var avklart, var det partilederdebatt på Gardermoen under ledelse av Fredrik Solvang. Jeg fulgte debatten, og etter hvert fikk jeg lyst til å evaluere den enkelte politikers innsats ut fra hvordan han/hun fremsto på TV. Jeg gir en kort kommentar til hver av dem, i tillegg til mitt terningkast. For ordens skyld: 6 er best – 1 er dårligst.

Kjell Ingolf Ropstad – Krf

Dette er en politiker som tydeligvis vil utrette noe. Hans store problem er at han vil være kamerat med alle. Han fremstår uferdig, meget rund i kantene og ganske keitete. Han har en del uheldige formuleringer/utsagn – i tillegg til et meget tydelig kroppsspråk. Han har dessverre mye å lære av sin forgjenger; Knut Arild Hareide,  Terningkast: 2

Trine Skei Grande – Venstre

Etter at de fire regjeringspartnerne i uker har forhandlet på Gran og i tillegg hatt lange landsstyremøter i forkant av debatten på Gardermoen, fremsto Trine Skei Grande som den mest opplagte av de fire samarbeidspolitikerne. Men hun overbeviste ikke. Også hun har et tydelig kroppsspråk som kan provosere noen og enhver. Hun fremstår noen ganger mest av alt som en selger, hvis oppdrag er å selge sand i Sahara. Terningkast: 3

Siv Jensen – Frp

Siv Jensen fremstod som svært uopplagt og tildels sur. Hun virket ikke komfortabel med situasjonen, selv om partiet kunne vise til en del seire i regjeringsforhandlingene. Siv Jensen mangler smil og entusiasme, og hun forholdt seg uvanlig passiv i noe som må ha vært en svært dårlig dag på jobben. En dagen derpå-følelse? Også Siv har et meget tydelig kroppsspråk og oppleves ofte arrogant.  En skuffende opptreden! Terningkast: = DÅRLIGST  😥 

Erna Solberg – H

Også Erna Solberg virket passiv, uengasjert og lite entusiastisk. Hun brukte bevisst eller ubevisst hersketeknikk da hun vendte ryggen til en av de andre som hadde ordet. Hun virket trøtt og overbeviste heller ikke da hun f.eks. hevdet at reduksjon av formueskatten er et tiltak som nordmenn flest kommer til å nyte godt av. At KS har regnet ut at kommunene totalt sett vil få 1/2 milliard mindre i skatteinntekter per år pga. av den varslede reduksjonen, gjorde ikke inntrykk på statsministeren. Hun hadde ikke noe til overs for dem som advarte mot at tapte kommuneinntekter ville gå ut over kommunenes servicetilbud overfor barn og eldre. Terningkast: 2

Jonas Gahr Støre – Ap

Man skulle tro at Jonas Gahr Støre også hadde deltatt i regjeringsforhandlingene på Gran. Han virket trøtt og sliten. Men han hadde flere gode og konstruktive innspill, selv om han aldri briljerte. Han vil trolig bli en vanskelig nøtt å knekke når han i tiden som kommer, skal jobbe i opposisjon på Stortinget. Terningkast: 3

Trygve Slagsvold Vedum – Sp

Slagsvold Vedum var debattens største skuffelse sammen med Siv Jensen. Senterpartilederen virket svært passiv, og de gangene han tok ordet, var han forholdsvis utydelig i budskapet både mtp innhold og presentasjon. Han hadde en dårlig dag på jobben, og det virket nesten som han kjedet seg. Terningkast: = DÅRLIGST  😥 

Audun Lysbakken – SV

Personlig har jeg aldri hatt helt sansen for Audun Lysbakken. Han har vært ganske varierende de gangene jeg har hørt og sett ham. Han har hatt gode argumenter, men har ikke alltid evnet å fremføre dem med tilstrekkelig pondus. Denne kvelden var annerledes. Her så vi en partileder som var dedikert, på hugget og svært så tydelig i budskapet. Han evnet å si tingene slik at folk flest forsto. Her var det ikke svada eller masse fine ord. Lysbakken gikk rett på sak, tydelig og distinkt. Terningkast: = BEST  😛 

Une Aina Bastholm – MDG

Une har trolig mye å fare med, men hun har fremdeles et stykke igjen til å overbevise massene. Det blir mye teori, og hun opptrer alt for «skolsk». Budskapet blir for akademisk, og hun evner ikke å nå frem til folk flest med sine poenger. Hun fremstår mer som et godt gammeldags konversasjonsleksikon, i tillegg til at hun oppleves som litt ovenfra og ned. BedreviterTerningkast: 2

Bjørnar Moxnes – Rødt

Sammen med Audun Lysbakken var Bjørnar Moxnes den som evnet å snakke et språk som folk flest forstår. Han er reflektert, tydelig og sier tingene som det er. Det skal han ha honnør for. Mange politikere har mye å lære av Moxnes. Han var ikke den mest aktive debattanten denne kvelden, men det han sa, ble fremført på en forbilledlig måte. Et par ganger ga han uttrykk for at han «allerede savnet Knut Arild Hareide» – med adresse til herr Ropstad. Det er ikke vanskelig å si seg enig med Moxnes på det punktet. Norsk politikk – og ikke minst Kristelig folkeparti – er blitt fattigere etter at Hareide sa takk for seg som partileder. Terningkast: = BEST  😛 

Du vil trolig også ha glede av å lese dette: «Høyre og Fremskrittspartiet vil IKKE gi pensjonistene medbestemmelse»

 

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..