Forskjellene i Helse-Norge blir enda større fra nyttår

Sykehusplanen 2016

Atter en gang er det utkantene i Helse-Norge som rammes

Forskjellene i Helse-Norge kan bli betydelig større fra og med 1. januar 2018

Fra og med 1. januar 2018, om ca 2 1/2 måned, skal Posten ikke transportere vevsprøver, bakterieprøver o.a. i Norge. Da avsluttes ordningen med A-post, og Posten vil ikke lenger ha ansvar for at pasientprøver o.l. som skal til analyse, rekker frem i tide. Enda verre er det at per 15. oktober ikke er avklart hvem som skal overta denne transporten, og det er virkelig bekymringsfullt!

Vevsprøver er ferskvare, og skal disse kunne analyseres, må de ikke være for gamle. Hver eneste time teller, og dersom det tar dager fra vevsprøven blir tatt, til den blir analysert, kan vevsprøven i verste fall bli ubrukelig. Det er pasienter i utkantstrøkene som har størst risiko for å bli rammet av en utilfredsstillende transportordning. Det at ingen avtale er gjort med tanke på hvem som skal overta vevsprøve-transporten etter 31. desember, er meget urovekkede.

Sånn kan vi ikke ha det! Hvis transporten av vevsprøver ikke fungerer 100% fra 1. januar 2018, får vi enda en betydelig helseforskjell i landet vårt. Atter en gang er det de som bor lengst unna Oslo-gryten, som rammes. Posten sier takk for seg fra nyttår, og da er det ugjenkallelig slutt fra deres side. Hvem som skal overta etter dem, er helt i det blå. At dette fremdeles er uavklart, er ubegripelig, men like fullt helt sant.

La andre få vite om dette innlegget..