Rydding på loftet med Indias statsminister

Ukebladet aktuell 1972, spesialnummer fra fn's miljøvernkonferanse

Mye spennende kommer for en dag når det ryddes i kasser, skuffer og skap…

John steffensen e1418196928725
Når jeg blar i det gamle spesialnummeret av ukebladet «aktuell», får jeg en følelse av at en del har stått på stedet hvil siden 1972. Men mye har gått i riktig retning også…

Holder på med opprydning for tiden. Et langvarig prosjekt. Regner med at jeg vil bruke måneder på å sjekke innholdet i alle kasser, skuffer og skap, rom som inneholder ting jeg helt sikkert ville komme til og få bruk for en eller annen gang. Å samle på ting er visst en lærergreie. I hvert fall påstod min første rektor det. Lærere har en oppfatning av at det meste kan komme til nytte en dag – i undervisningsøyemed. Så blir det til at en tar vare på likt og ulikt. Problemet er bare at en ikke husker hva en har, og husker en at en har, så husker en ikke hvor det var…

Det er mye spennende som kommer for en dag når det ryddes. Som ukebladet «Aktuell» sitt temahefte fra 1972, et blad som utelukkende inneholdt stoff om den to uker lange Stockholmskonferansen som staket ut en ny kurs for jordens framtid. Under FN-konferansen skrev 114 nasjoner under på en miljøgrunnlov for verdenssamfunnet. Aktuell-magasinet, «Bare én jord», er tankevekkende lesning, for jeg har en følelse av at en del har stått på stedet hvil i 42 år. Skjønt mye har gått i riktig retning også…

– Ingen av oss er uten ansvar!

Ukebladet aktuell 1972, spesialnummerUnder konferansen var det Indias daværende statsminister, Indira Gandhi, som gjorde sterkest inntrykk. Hun holdt en tale som ble avsluttet med langvarig, stående applaus. Hun siterte bl.a. Mahatma Gandhi da hun sa:

«Villdyrene blir færre i jungelen, men flere i slummen. Vil vi redde miljøet, må vi redde menneskene. Den hensynsløse utnytting vi driver i effektivitetens og profittens navn kan ikke fortsette. Ingen av oss er uten ansvar. Men nå må vi sammen finne nye verdier!» 

Indira Gandhi var ikke til å misforstå, hun snakket på vegne av flertallet av verdens befolkning da hun påpekte utnyttelse, utbytting og vanskjøtsel som bakgrunn for tilstandene som rådet i 1972.

Så veldig mye lenger er vi neppe kommet vel 40 år senere….

 

La andre få vite om dette innlegget..