Hvorfor er oppvarming viktig?

13 bud om foreldrevett gir råd om hvordan du kan følge opp ditt barn på en god og hensiktsmessig måte. Www. Johnsteffensen. No

Derfor skal du aldri slurve med oppvarming før trening

Når du skal trene, er det viktig å varme opp først. Oppvarmingen skal forebygge skader, øke prestasjonsevnen – samt gi lyst til å gjennomføre treningsøkten. Ikke sjelden kan det være vanskelig å motivere seg for å komme i gang med treningen, men når en først begynner å bli varm i kroppen, øker også lysten til å trene eller konkurrere.

Hovedmålet med oppvarming er å bli varm i kroppen. Slurv aldri med oppvarming! (foto: johnsteffensen. No)Oppvarming skal bidra til at overgangen fra hvile til arbeid ikke blir for stor. Etter en myk start økes intensiteten gradvis. Hovedmålet med oppvarming er å bli varm i kroppen. Transport av næringsstoffer og oksygen til muskler som arbeider, går raskere. Kroppsdelene som brukes; muskler, bindevev, sener og ledd, blir under oppvarmingen mer tøyelige. Blod og vevsvæske flyter lettere rundt i kroppen. Nødvendige kjemiske reaksjoner påskyndes. Nerveimpulsene bedres, noe som også bidrar til at muskler og nerver begynner å spille bedre på lag.

Etter hvert økes oppvarmingens intensitet. Bl.a. bør de store muskelgruppene i kroppen aktiveres, dvs. musklene rundt hoften og i beina. Dette bidrar til å øke varmeproduksjonen som igjen har gunstig effekt på det som ble nevnt innledningsvis. En kan fint varme opp uten å benytte treningsapparater. 

Skal en trene utendørs, er det viktig å kle seg etter været. Ikke glem hodeplagg. Husk at en stor del av varmetapet skjer via hodet. Oppvarming skal ikke bare være effektiv. Det er også en fordel om den er litt variert og morsom.

Hvor mye oppvarming som behøves, er individuelt og kan variere fra dag til dag. Faktorer som alder, fleksibilitet og fysisk form har betydning. Jo mer intens selve treningen eller den fysiske anstrengelsen er, jo lengre og bedre bør oppvarmingen være. Den bør strekke seg over minst 10 minutter, men hos noen kan oppvarmingen med fordel bli 15 – 20 minutter, f.eks. ved rehabiliteringstrening. 

Husk å erstatte væsketapet. Glem heller ikke at det er smart å drikke før en begynner med oppvarming.

La andre få vite om dette innlegget..