Vil barna leve kortere enn sine foreldre?

Når barna er små, har mor eller far hovedansvar for pensum. Barna lærer hele tiden av det de ser - og hører. Barn kan rett og slett ikke la være å lære!

Ekspertene bekymret for barnas levealder

Generasjonen som vokser opp nå, kan bli den første som lever kortere enn sine foreldre,Helsepersonell og forskere er bekymret for at den generasjonen som vokser opp nå, kan bli den første som lever kortere enn sine foreldre, noe som neppe er helt i samsvar med SSBs levealdersprogonoser. Det er likevel forekomsten av hjerte- og karsykdom, sett i lys av vår moderne livsstil, som er årsaken til ekspertenes bekymring. Ikke bare gjelder dette kostholdet, men også det at svært mange barn i dag sitter alt for mye i ro, f.eks. ved dataen eller mobilen. Dessuten gir inntaket av junkfood (og for den saks skyld også lavkarbo) grunn til bekymring.

Sikre risikofaktorer for hjertesykdom er arv, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, røyking, overvekt og diabetes. Hjerte- og karsykdommer tar fortsatt flest liv i Norge. 35% av dem som dør, gjør dette pga. en hjertesykdom. Kreft står for 25%, lungesykdommer for 10% og andre dødsårsaker 30%. 450 000 nordmenn lever med en hjerte- karsykdom i dag. 15 000 av dem rammes hvert år av hjerteinfarkt. Like mange får hjerneslag. Det er overraskende at det i dag dør flere kvinner enn menn av hjerteinfarkt og hjerneslag. Symptomene til kvinnene er ofte annerledes enn hos menn. Les også innlegget «Symptomer på hjerteinfarkt hos kvinner».

Selv om tallene for hjertesykdommer er dystre, er dødeligheten av slike sykdommer blitt redusert kraftig. F.eks. har dødelighet av hjerteinfarkt sunket med hele 70% siden midten av 60-tallet.

Viktig ved mistanke om hjerneslag:

Til slutt vil jeg minne om den såkalte FAST-testen som kan redde liv og begrense skadene etter et hjerneslag. Har du mistanke om at en person er rammet av hjerneslag, kan du sjekke følgende utslag på pasienten. Ved en eller flere av disse symptomene; ring straks 113. Hvert sekund teller!

Fjes. Be personen om å smile.

Arm: Be personen løfte begge armene.

Snakke: Be personen si en enkel setning.

Tid: Sjekk klokkeslettet da symptomene startet. (Viktig for videre behandling.)

Ved en eller flere av de tre første; tilkall straks ambulanse: 113

 

La andre få vite om dette innlegget..