KOLS: Kvinner rammes mest, og de får sykdommen hardere enn menn

Jo tidligere en begynner å røyke, jo lavere mengde røyk tåler en.

KOLS: Kvinner mer utsatt enn menn

KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom) er et problem for cirka 200 000 nordmenn. Halvparten av disse har diagnosen uten å vite om det selv. KOLS øker i omfang, og det er kvinnene som fører an. Røyking, arbeidsmiljø og arvelige faktorer har betydning for utviklingen av sykdommen.

Jo tidligere man begynner å røyke, jo lavere mengde røyk tåler en.KOLS oppstår ved at luftveiene gjennom flere år er blitt irritert, med kronisk hoste og bronkitt som resultat. Luftstrømmen blir trangere (obstruktiv) fordi det dannes hevelser i luftveiene samtidig som slimproduksjonen øker i bronkiene. Dessuten har emfysem bidratt til at lungeblærene er blitt skadet og redusert i antall. Dermed blir evnen til å ta opp oksygen redusert. KOLS-pasienter kan dessuten få astmatiske anfall.

I siste nummer av «Helse Aktuelt» (LHL) sier lungespesialist Knut Skaug: «Jo tidligere man begynner å røyke, jo lavere mengde røyk tåler man. Lungene er ikke fullt utviklet i ungdomsårene og røyking hemmer lungeveksten. Kvinner har generelt mindre kroppsstørrelse, mindre lunger og smalere og kortere luftrør enn menn. Dette kan forklare at kvinner får større skader av tobakksrøyk. En annen årsak er at det er flest kvinner som begynner å røyke i tenårene.»

20% av norske kvinner røyker daglig (i flg. Statistisk sentralbyrå). Kvinner er dessuten mest utsatt for de skader som røyking gir. Siden 1980 har det vært en sterkere økning i tallet på kvinner i forhold til menn som har fått KOLS. I dag er det flest kvinner som har sykdommen. I følge Knut Skaug har kvinner flere sykehusinnleggelser og en generelt dårligere livskvalitet enn menn. Sykdomsforløpet blir dessuten raskere, de får flere symptomer og forverringsperioder. I det hele tatt har kvinnene et vanskeligere sykdomsforløp enn menn.

Når KOLS har kommet langt, oppstår gjerne andre lidelser i tillegg; beinskjørhet, muskelsvekkelse og nyresvikt. Dessuten kan KOLS ramme hjertet.

Lungespesialist Knut Skaug fremholder at «kvinner har nær dobbelt så høy risiko som menn for å trenge oksygenterapi i hjemmet på grunn av kronisk respitrasjonssvikt (pusteproblemer) forårsaket av KOLS.» Når vi vet at KOLS først og fremst har å gjøre med skadevirkninger fra tobakk, kan de fleste av oss treffe tiltak som fører til at en styrer unna KOLS senere i livet…

La andre få vite om dette innlegget..